„Verified Carbon Standard“ (VCS)

„Verified Carbon Standard“ (VCS)

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra „Verified Carbon Standard“ (VCS)?

„Verified Carbon Standard“ (VCS) yra plačiai pripažįstamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo mažinimo projektų sertifikavimo ir anglies dioksido kreditų arba kompensacinių anglies dioksido emisijų išdavimo standartas. Jis suteikia pagrindą užtikrinti anglies dioksido kompensavimo projektų aplinkosauginį vientisumą ir kokybę. VCS sukūrė nepriklausoma ne pelno siekianti organizacija – VCS asociacija. Ji visame pasaulyje naudojama išmetamųjų teršalų mažinimo ir šalinimo projektams sertifikuoti ir pripažinti.

VCS pateikia gaires ir kriterijus, pagal kuriuos sertifikuojami projektai, mažinantys arba šalinantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Šie projektai gali apimti iniciatyvas, susijusias su atsinaujinančiąja energija, energijos vartojimo efektyvumu, miškų atkūrimu, apželdinimu mišku, metano surinkimu ir kt.

VCS reikalauja, kad nepriklausomi trečiųjų šalių subjektai patvirtintų ir patikrintų projektų deklaruojamą išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą. Taip užtikrinamas projekto metu gautų anglies dioksido kreditų patikimumas ir tikslumas.

Sėkmingai patikrinus VCS sertifikuotus projektus, galima išduoti anglies dioksido kreditus, dar vadinamus patvirtintais anglies vienetais (angl. Verified Carbon Units, VCU). Kiekvienas VCU reiškia vieną metrinę toną anglies dioksido ekvivalento (CO2e), kurį projekto dėka pavyko sumažinti arba pašalinti.

Kodėl turėtumėte įgyvendinti „Verified Carbon Standard“ (VCS)?

„Verified Carbon Standard“ diegimas jūsų įmonei gali atnešti įvairiapusę naudą, ypač jei jūsų įmonė siekia sumažinti anglies dioksido pėdsaką ir pademonstruoti įsipareigojimą siekti aplinkos tvarumo.

Štai keletas priežasčių, kodėl jūsų įmonei vertėtų apsvarstyti galimybę įdiegti VCS:

  • Patvirtintas poveikis aplinkai: VCS sertifikuotiems projektams taikomi griežti tikrinimo ir verifikavimo procesai, kuriais užtikrinama, kad šių projektų deklaruojamas išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas ar pašalinimas yra moksliškai pagrįstas ir patikimas.
  • Anglies dioksido neutralumo ir mažinimo tikslų įgyvendinimas: VCS leidžia jūsų įmonei kompensuoti savo išmetamųjų teršalų kiekį investuojant į VCS sertifikuotus projektus. Tai gali padėti jūsų organizacijai pasiekti anglies dioksido neutralumo arba grynojo nulinio išmetamųjų teršalų kiekio tikslus.
  • Prekės ženklo stiprinimas: Informuodami apie savo dalyvavimą VCS projektuose, galite pagerinti savo įmonės prekės ženklo įvaizdį ir pritraukti ekologiškai sąmoningus vartotojus ir partnerius.
  • Galimybė patekti į žaliąsias rinkas: Naudojant VCS sertifikuotus anglies dioksido kreditus galima lengviau patekti į žaliąsias rinkas ir suteikti įmonei galimybę dalyvauti prekybos anglies dioksidu, atitikties rinkose ir savanoriškose kompensavimo programose.
  • Atitiktis teisės aktams: Regionuose, kuriuose taikomi anglies dioksido kainų nustatymo mechanizmai arba išmetamųjų teršalų mažinimo taisyklės, VCS sertifikuotų kompensacinių vienetų naudojimas gali padėti jūsų įmonei laikytis teisinių reikalavimų.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.