BM CertificationTvarumo vertinimas ir sertifikavimas
Įmonių anglies pėdsako patikra – ISO 14064-1 (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas, PAS 2060)

Įmonių anglies pėdsako patikra – ISO 14064-1 (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas, PAS 2060)

Anglies pėdsako tikrinimas organizacijos lygmeniu gali padėti organizacijoms nustatyti tobulintinas sritis, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir išreikšti savo įsipareigojimą siekti aplinkos tvarumo.
Patikros procesas užtikrina tikslų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir anglies pėdsako apskaičiavimą, atitinkantį tarptautinius standartus.

Įmonių anglies pėdsako patikra – ISO 14064-1 (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas, PAS 2060)

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Anglies pėdsako tikrinimas įmonės lygmeniu pagal ISO 14064-1

ISO 14064-1 nustato šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartus. Pagal šį standartą reikalaujama, kad įmonės tikrintų savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įskaitant anglies pėdsaką.

Anglies pėdsakas – tai įmonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matas. ISO 14064-1 reikalauja, kad įmonės tikrintų savo anglies pėdsakus. Šį patikrinimą turi atlikti nepriklausoma trečioji šalis.

Patikra apima įmonės šiltnamio efektą sukeliančių dujų matavimo, ataskaitų teikimo ir patikros procesų atitikties ISO 14064-1 standartams kontrolę. Atlikdamos patikrą, įmonės įrodo savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tikslumą ir patikimumą.

Remiantis ISO 14064-1 standartu, tikrinimo procesą sudaro trys etapai:

  • Pradinė patikra: Tikrinimo proceso planavimas ir reikalavimų nustatymas.
  • Patikrinimas veiklos vietoje: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos matavimas ir šaltinių nustatymas.
  • Ataskaitų teikimas ir tikrinimas: Duomenų pateikimas ir patikros ataskaitos parengimas.

Anglies pėdsako patikra gali padėti įmonėms išsigryninti strategijas bei politiką, kaip sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, patikros procesas leidžia organizacijoms geriau suprasti savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir parengti veiksmingus anglies dioksido valdymo planus.

Kaip gauti ISO 14064-1 sertifikatą?

Norėdamos gauti ISO 14064-1 sertifikatą, įmonės turi atlikti šiuos veiksmus:
1 – Susipažinti su ISO 14064-1 standartu ir jo reikalavimais.
2 – Sukurti ir įdiegti šiltnamio efektą sukeliančių dujų vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14064-1 standarto reikalavimus.
3 – Atlikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų vadybos sistemos savianalizę tam, kad įsitikintumėte, jog ji atitinka ISO 14064-1 standarto reikalavimus.
4 – Pasitelkti nepriklausomą trečiosios šalies sertifikavimo įstaigą, kad ji atliktų auditą ir patikrintų, ar jūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sistema atitinka ISO 14064-1 standarto reikalavimus.
5 – Išspręsti visas audito metu nustatytas neatitiktis ir įgyvendinti taisomuosius veiksmus.
6 – Gauti trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos patvirtinimą. Ši išduos jums atitikties sertifikatą bei suteiks logotipą, kurį galėsite naudoti įmonės komunikacijoje.

Nors gali pasirodyti, kad pakanka vieną kartą įgyti ISO 14064-1 standartą, svarbu nepamiršti užtikrinti nuolatinę atitiktį ir nuolat tobulinti savo sistemas, reguliariai tęsiant procesą kiekvienais metais, kad didėtų organizacijų sąmoningumas ir mažėtų išmetamų teršalų kiekis.

Kodėl verta sertifikuotis pagal ISO 14064-1 standartą? 

Yra kelios priežastys, dėl kurių įmonės renkasi sertifikuotis pagal ISO 14064 standartą:

  • Patikimumas: ISO 14064-1 sertifikavimas suteikia įmonei patikimumo, kadangi ši turi pasižymėti atskaitomybe dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir anglies pėdsako.
  • Konkurencinis pranašumas: Sertifikavimas pagal ISO 14064-1 standartą gali suteikti konkurencinį pranašumą rinkoje, ypač toms įmonėms, kurios nori įrodyti savo įsipareigojimą siekti tvarumo ir atsakomybės už aplinką.
  • Atitiktis teisės aktų reikalavimams: ISO 14064-1 sertifikavimas gali padėti organizacijoms laikytis aplinkosaugos taisyklių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu ir anglies dioksido ataskaitų teikimu. Jame pateikiama tarptautinius standartus atitinkanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema.
  • Geresnis išteklių valdymas: ISO 14064-1 standartas suteikia pagrindą įmonėms geriau suprasti savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir nustatyti išteklių valdymo tobulinimo galimybes. Tai gali padėti sutaupyti lėšų, padidinti efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai.
  • Teigiama reputacija: Sertifikavimas pagal ISO 14064-1 standartą gali padėti pagerinti organizacijos, kaip aplinkosaugos požiūriu atsakingos ir tvarios įmonės, reputaciją. Jis gali padidinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir padidinti pasitikėjimą įmonės aplinkosauginiu veiksmingumu.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.