BM CertificationTvarumo vertinimas ir sertifikavimas
GRI tvarumo ataskaita (GRI standartas)

GRI tvarumo ataskaita (GRI standartas)

GRI tvarumo ataskaita (GRI standartas)

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra tvarumo ataskaita?

GRI tvarumo ataskaita – tai oficialus dokumentas, parengtas siekiant įvertinti, išmatuoti ir pranešti apie įmonės aplinkosauginį, socialinį ir vadybinį veiksmingumą. Tvarumo ataskaita parodo įmonės tvarumo strategijų veiksmingumą ir rezultatus. Konkrečiau, tvarumo ataskaitoje nagrinėjamas įmonių poveikis aplinkai, anglies dioksido pėdsakas, vandens naudojimas, atliekų tvarkymas, aplinkosaugos valdymas, energijos vartojimo efektyvumas, produktų perdirbimas, žmogaus teisės, darbo teisės, indėlis į visuomenę, darbuotojų sveikata ir sauga, etika ir skaidrumas.

Kodėl verta atlikti tvarumo ataskaitos patikrinimą?

Tvarumo ataskaitos patikra – tai nepriklausomos trečiosios šalies atliekama įmonės tvarumo veiklos rezultatų peržiūra ir patikrinimas. Į šias ataskaitas dažnai įtraukiami aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) veiksniai ir jos naudojamos siekiant įvertinti įmonės pažangą įgyvendinant jos tvarumo tikslus.

Tvarumo ataskaitų tikrinimas didina įmonių tvarumo ataskaitų tikslumą ir patikimumą bei suteikia tvirtą pagrindą stebėti ir gerinti įmonių veiklos rezultatus. To taip pat reikalauja investuotojai, klientai ir kitos suinteresuotosios šalys, o ataskaitų patikrinimas rodo įmonės įsipareigojimą siekti skaidrumo, atskaitomybės ir gerinti savo tvarumo veiklos rezultatus.

Tvarumo ataskaitų patikra atliekama remiantis tarptautiniu mastu pripažintu patikros standartu GRI (Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos, angl. Global Reporting Initiative) gairėmis arba kitų nepriklausomų auditavimo įmonių nustatytais kriterijais.

Tikrinimo procesas apima įmonės tvarumo ataskaitos peržiūrą, duomenų ir valdymo sistemų patikrinimą, tikslumo ir vientisumo įvertinimą bei ataskaitų teikimo proceso skaidrumo ir kokybės įvertinimą.

Tvarumo ataskaitos tikrinimo procesas dažniausiai susideda iš šių etapų:

  • Pasiruošimas: Įmonė informuoja, kad nori patvirtinti tvarumo ataskaitą, ir pradeda patikros procesą. Šio proceso metu nustatoma tikrinimo apimtis, tikslai, datos ir šaltiniai.
  • Vertinimas: Tikrinimo įmonė įvertina įmonės tvarumo ataskaitą ir patikrina, ar ataskaitoje pateikti duomenys, metodai ir analizės yra teisingi, patikimi ir išsamūs. Šiame etape patikros kompanija taip pat įvertina įmonės taikomus metodus ir atskaitomybės standartus, kuriais ji naudojasi vertindama savo tvarumo veiklos rezultatus.
  • Ataskaitų rengimas: Tikrinimo įmonė patikrina įmonės tvarumo ataskaitą ir parengia ataskaitą apie ataskaitų teikimo procesą. Šioje ataskaitoje patvirtinama, kad tvarumo veiklos rezultatai yra tikslūs ir patikimi, arba nurodomos nustatytos problemos ar trūkumai.
  • Ataskaitų rengimas po jų pateikimo: Naudodamasi patikros ataskaita, įmonė skaidriau ir patikimiau informuoja apie savo tvarumo veiklos rezultatus. Patikros ataskaita suinteresuotosioms šalims parodo įmonės tvarumo veiklos rezultatų tikslumą ir patikimumą. Ji taip pat suteikia galimybę ateityje tobulinti ataskaitų teikimo procesus, nustatant ataskaitų teikimo proceso problemas.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.