BM CertificationMEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
ES miškų naikinimo reglamentas (EUDR)

ES miškų naikinimo reglamentas (EUDR)

Europos Sąjunga priėmė reglamentą, kuriuo siekiama apriboti neigiamą ES rinkos poveikį visuotiniam miškų kirtimui ir nykimui pasauliniu mastu. Taip pat juo siekiama apsaugoti čiabuvių bendruomenių teises.

ES miškų naikinimo reglamentas (EUDR)

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra EUDR?  

ES miškų naikinimo reglamente (EUDR) nustatyta, kad įmonės, kurios ES rinkai tiekia prekes, susijusias su miškų kirtimu ir naikinimu, turi būti deramai tikrinamos. Šios prekės apima: jautieną, kakavą, kavą, palmių aliejų, kaučiuką, soją ir medieną.

Pagal EUDR, septynios prekės ir su jomis susiję produktai turi atitikti su miškų kirtimu ir naikinimu susijusius reikalavimus, kad galėtų būti parduodami arba eksportuojami į ES rinką.

Verslininkai ir prekybininkai, norintys pateikti šiuos produktus ES rinkai arba eksportuoti iš ES, privalo įdiegti produktų teisėtumo kontrolės sistemą – atlikti rizikos vertinimą ir gauti žemės sklypų, kuriuose atitinkamos prekės buvo pagamintos arba gautos, geografinės vietos koordinates (platuma ir ilguma), taip pat gamybos datas arba laiko intervalą. Norint įforminti prekes, verslininkai kartu su muitinės deklaracija turės pateikti teisėtumo patikrinimų deklaraciją, šiai informacijai įvesti ir saugoti bus sukurta centralizuota valstybės institucijų kontroliuojama informacinė sistema.

EUDR netaikoma prekėms, pagamintoms iki reglamento įgyvendinimo (išskyrus medienos gaminius, kuriems taikomi EUTR reikalavimai), arba prekėms, pagamintoms tik iš medžiagų, kurių gyvavimo ciklas jau pasibaigęs ir kurios kitu atveju būtų šalinamos kaip atliekos.

Kaip įrodyti atitiktį EUDR reikalavimams?  

Prieš pateikdami atitinkamus produktus ES rinkai arba juos eksportuodami, verslininkai ir prekybininkai kompetentingai institucijai turi pateikti teisėtumo deklaraciją. Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad į ES rinką patenkančios prekės nebūtų gautos iš žemių ar teritorijų, kuriose nuo 2020 m. gruodžio 31 d. vyko miškų nykimas ar kirtimas.

 

Norėdami laikytis šio reglamento, ūkio subjektai ir prekybininkai privalo:

  • Rinkti išsamią informaciją, įrodančią, kad jų produktai atitinka EUDR reikalavimus;
  • Atlikti kiekvieno gaminio rizikos vertinimą, siekiant nustatyti galimą riziką, kad jis neatitinka EUDR reikalavimų;
  • Mažinti riziką atliekant nepriklausomus tyrimus ir (arba) auditus, renkant papildomus dokumentus arba bendradarbiaujant su tiekėjais.

Ūkio subjektai ir prekybininkai privalo atlikti išsamius rizikos vertinimus, kuriuose būtų atsižvelgiama į tai, ar prekės buvo pagamintos laikantis galiojančių vietos įstatymų, kartu aiškiai laikantis vietos gyventojų laisvo sutikimo principo.

Daugiau informacijos apie PEFC parengtas priemones rasite PEFC internetiniame seminare „PEFC: siekiant suderinamumo su EUDR“ čia: https://pefc.org/eudr

Kreipkitės į „BM Certification Lietuva“ ir susipažinkite su jūsų turimomis galimybėmis.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.