BM CertificationMEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Jungtinės Karalystės medienos reglamentas UKTR

Jungtinės Karalystės medienos reglamentas UKTR

Didėjant medienos ir medienos gaminių paklausai, neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba tapo problema, kuri daro poveikį aplinkai ir sukelia socialinių, politinių ir ekonominių padarinių. Neteisėta medienos ruoša taip pat kelia grėsmę šio sektoriaus operatoriams, kurie vykdo veiklą laikydamiesi teisės aktų.

Medienos tiekimo grandinės yra reguliuojamos tam, kad būtų užtikrinama teisėta medienos kirtimo praktika, skatinamas tvarus miškų kirtimas ir atsakingas pasaulinis miškų valdymas. Įmonės, prekiaujančios mediena ir jos gaminiais Jungtinėje Karalystėje, privalo imtis priemonių, kad užtikrintų, jog pastarieji kilę iš teisėtų šaltinių.

Medienos ir medienos gaminių pateikimo rinkai taisyklės (UKTR) ir JK FLEGT taisyklės Didžiojoje Britanijoje pradėtos taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau reikalavimai išliko tokie patys kaip ir pagal EUTR.

Jungtinės Karalystės medienos reglamentas UKTR

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra UKTR?

UKTR yra atskirų reglamentų rinkinys, įskaitant:

  •  2013 m. Medienos ir medienos gaminių (pateikimo į rinką) reglamentą,
  • 2012 m. Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena licencijavimo schemą (su pataisa),
  • 2018 m. Medienos ir medienos gaminių ir FLEGT (išstojimo iš ES) reglamentus,
  • 2020 m. Medienos ir medienos gaminių ir FLEGT (pataisos) (išstojimo iš ES) reglamentus.

JK medienos reglamentu siekiama uždaryti rinką nekontroliuojamiems/neteisėtiems medienos ir medienos produktų srautams, užtikrinant, kad JK importuotų medieną, paruoštą laikantis kilmės šalies įstatymų.

Reikalavimai taikomi tiems rinkos dalyviams ir prekybininkams, kurie dirba su rąstais, plaušiena ir medienos gaminiais, pavyzdžiui, fanera, popieriumi, baldais ir kt. Tai, kaip UKTR reikalavimai veikia jūsų verslą, priklauso nuo jūsų padėties tiekimo grandinėje ir nuo jūsų perkamo ar parduodamo produkto tipo. Reikalavimai taikomi tiek rinkos dalyviams (operatoriams), tiek prekybininkams.

Operatoriai pirmieji patiekia medieną ir medienos gaminius į JK rinką. Pagrindinė operatorių pareiga yra atlikti teisėtumo patikrinimus, sumažinant galimybę patiekti į rinką neteisėtai iškirstą medieną ar iš jos pagamintus gaminius. Norint vykdyti šį procesą, reikia įdiegti rizikos valdymo sistemą: deramo patikrinimo sistemą (angl. Due Diligence System – DDS).

Prekybininkai perka ir parduoda medieną ar medienos gaminius, kurie jau patiekti į JK rinką. Prekybininkai privalo užtikrinti gaminių atsekamumą, išlaikydami informaciją apie tiekėjus bei klientus ir suteikdami prieigą prie šios informacijos.

Kaip įrodyti, kad įmonėje laikomasi UKTR reikalavimų?

Siekdama patvirtinti atitiktį JK medienos reglamento reikalavimams, įmonė turi užtikrinti tinkamą ir kokybišką JK medienos reglamento reikalavimų laikymąsi, įskaitant deramo patikrinimo sistemos įdiegimą ir stebėseną.

Akredituota sertifikavimo įstaiga „BM Certification“ gali patikrinti, ar jūsų įmonė laikosi JK medienos reglamento reikalavimų, ir, esant poreikiui, suteikti šio reglamento laikymosi mokymus.

Kam reikalingas UKTR reglamentas?

Iš esmės, patys operatoriai privalo laikytis kelių išsamių UKTR reikalavimų, įskaitant visų medienos ir medienos gaminių deramo patikrinimo sistemos (DDS) įdiegimą. DDS reikalauja įvertinti neteisėtos medienos ar medienos gaminių kilmės riziką, o pati sistema turi būti prižiūrima ir reguliariai vertinama pagal UKTR reglamento reikalavimus.

Nepriklausomas JK medienos reglamento laikymosi patikrinimas patvirtina ir užtikrina, kad jūsų įmonė įdiegė deramo patikrinimo sistemą ir reguliariai stebi jos taikymą. Sėkmingas patikrinimas patvirtina, kad jūsų veikla tvari, produktai teisėti ir konkurencingi.

Nusprendus atlikti jūsų įmonės UKTR atitikties patikrinimą:

  • bus išanalizuota informacija apie operatoriaus į rinką patiektą medieną ar medienos gaminius;
  • bus atliktas rizikos vertinimas, analizuojant ir vertinant neteisėtai paruoštos medienos ar medienos gaminių patiekimo į rinką galimybę;
  • bus sumažinama neteisėtos medienos ar medienos gaminių kilmės rizika;
  • bus užtikrintas gaminių ir jų žaliavų atsekamumas;
  • bus įdiegta deramo patikrinimo sistema (DDS) ir vykdoma reguliari stebėsena;
  • bus pateiktas nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimas dėl jūsų gaminių ir jų žaliavų teisėtumo ir atitikties JK medienos reglamentui.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

 

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.