ES taksonomija

ES taksonomija sukurta siekiant patenkinti skubų poreikį sukurti vieningą ir išsamią sistemą tvariai ekonominei veiklai Europos Sąjungoje apibrėžti. Nustatant aiškius kriterijus ir standartus, ja siekiama nukreipti investuotojus, įmones ir politikos formuotojus į aplinką tausojančią praktiką ir investicijas, skatinant perėjimą prie ekologiškesnės ir atsparesnės ekonomikos.

ES taksonomija

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra ES taksonomija?

ES taksonomija – tai Europos Sąjungos įvesta klasifikavimo sistema, skirta apibrėžti ir suskirstyti ekonominę veiklą pagal jos aplinkosauginį tvarumą. Joje nustatyta bendra kriterijų ir ribinių verčių sistema, pagal kurią nustatoma, ar veikla gali būti laikoma ekologiškai tvaria arba „suderinama su taksonomija“ tokiose srityse kaip klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas, žiedinė ekonomika, taršos prevencija ir biologinė įvairovė.

Šia taksonomija siekiama užtikrinti skaidrumą ir aiškumą investuotojams, įmonėms ir vartotojams, skatinti investicijas ir ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie ES aplinkosaugos tikslų ir perėjimo prie tvarios ekonomikos.

ES taksonomija leidžia tiek finansų, tiek ne finansų įmonėms priimti bendrą ekonomiškai tvarios veiklos, kuri laikoma ekologiškai tvaria, apibrėžtį. Ji atlieka svarbų vaidmenį didinant tvarių investicijų mastą ES, nes suteikia investuotojams saugumo, apsaugo juos nuo apgaulingų ir pagrindo neturinčių „žaliųjų“ teiginių naudojimo (angl. Greenwashing) praktikos, padeda įmonėms tapti draugiškesnėmis klimatui ir mažina rinkos susiskaidymą.

Taksonomijos reglamente nustatyti šeši klimato ir aplinkos apsaugos tikslai:

 • klimato kaitos švelninimas
 •  prisitaikymas prie klimato kaitos
 • tvarus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga
 • perėjimas prie žiedinės ekonomikos
 • taršos prevencija ir kontrolė
 • biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas.

Kaip įrodyti atitiktį ES taksonomijos reikalavimams?

Norėdami įrodyti atitiktį ES taksonomijos reikalavimams, finansų rinkos dalyviai ir įmonės gali imtis šių veiksmų:

 • Pirminis įsivertinimas:
  Įvertinkite savo veiklą, produktus ar investicijas, kad nustatytumėte, ar jie atitinka ES taksonomijos kriterijus. Įvertinkite savo vykdomą ekonominę veiklą ir jos aplinkosauginį veiksmingumą pagal konkrečias taksonomijos reglamente nustatytas ribas ir reikalavimus.
 • Informacijos atskleidimas ir ataskaitų teikimas:
  Surinkite ir atskleiskite skaidrią ir tikslią informaciją apie savo veiklos ar investicijų tvarumo charakteristikas. Tai apima atitinkamų duomenų, metrikų ir įrodymų, patvirtinančių atitiktį taksonomijos reikalavimams, pateikimą. Ataskaitų teikimas gali būti vykdomas naudojant standartizuotus šablonus arba sistemas, pavyzdžiui, su ES taksonomija suderintą informacijos atskleidimą.
 • Dokumentacija ir įrašų tvarkymas:
  Tvarkykite išsamią dokumentaciją ir įrašus, kurie patvirtina jūsų teiginius apie atitiktį ES taksonomijos reikalavimams. Tai apima atitinkamų duomenų, metodikų ir prielaidų, naudotų vertinant jūsų veiklos aplinkosauginį tvarumą, rinkimą. Šie įrašai turėtų būti prieinami audito ir tikrinimo tikslais.
 • Nepriklausomas užtikrinimas ir patikra:
  Apsvarstykite galimybę pasitelkti nepriklausomą trečiąją šalį, kad ji atliktų jūsų atitikties ES taksonomijos reikalavimams užtikrinimo arba patikrinimo procesą. Tai gali ženkliai padidinti jūsų įmonės patikimumą ir suteikti papildomų garantijų investuotojams, suinteresuotosioms šalims ir reguliavimo institucijoms.

„BM Certification“, kaip nepriklausoma sertifikavimo įstaiga, gali atlikti trečiosios šalies auditą, susijusį su aplinkos tvarumo kriterijų laikymusi.

Miškininkystės srityje dirbantiems asmenims „BM Certification“ siūlo šių kriterijų įvertinimą: techninius ES taksonomijos atrankos, DNSH ir minimalių apsaugos priemonių 1.3. veikloje: Miškotvarka.

Susisiekite su „BM Certification Lietuva“ ir sužinokite daugiau apie mūsų paslaugas bei  kaip galime padėti jums užtikrinti atitiktį ES taksonomijos reikalavimams.

Kartu kurkime žalesnę ir darnesnę ateitį.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.