BM CertificationKokybė, darbo sauga ir aplinka
ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymo sistema

ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymo sistema

Kyšininkavimas kelia didelį rūpestį tiek individualiems asmenims, tiek ir įvairioms įmonėms. Dėl šios priežasties, viešajame ir privačiajame sektoriuose ypač trūksta pasitikėjimo ir skaidrumo.Vykdydama verslą skaidriai ir sąžiningai, įmonė negali sau leisti net menkiausios bet kokio lygio kyšininkavimo rizikos. Investuotojai, verslo partneriai, darbuotojai ir akcininkai turi būti tikri, kad vadovybė padarė viską, kas įmanoma, kad užkirstų kelią kyšininkavimui visuose organizacijos lygmenyse.

ISO 37001 standarto įgyvendinimas ir nepriklausomos trečiosios šalies atliekamas sertifikavimas leidžia padidinti pasitikėjimą skaidriu organizacijos valdymu be kyšininkavimo rizikos.

ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymo sistema

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra ISO 37001?

ISO 37001:2016 yra tarptautinis kovos su kyšininkavimu vadybos sistemos standartas, parengtas pagal ISO aukšto lygio sistemą (angl. High Level Framework, HLS). ISO 37001 standartas sukurtas siekiant padėti organizacijai įdiegti ir palaikyti aktyvią kovos su kyšininkavimu sistemą, kuri taikoma visų rūšių organizacijoms (ar jų dalims), nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio ir veiklos pobūdžio, bei nepriklausomai nuo to, ar jos veikia viešajame, privačiajame ar ne pelno siekiančiame sektoriuje.

ISO 37001:2016 apibrėžia reikalavimus ir pateikia gaires, kaip sukurti, įgyvendinti, palaikyti, peržiūrėti ir tobulinti kovos su kyšininkavimu vadybos sistemą.

ISO 37001:2016 taikomas tik kyšininkavimui – jis netaikomas sukčiavimui, karteliams ir kitiems antimonopoliniams ir (arba) konkurencijos pažeidimams, pinigų plovimui ar kitai su korupcine veikla susijusiai veiklai, nors organizacija gali nuspręsti išplėsti vadybos sistemos taikymo sritį ir įtraukti į ją tokią veiklą.

Kaip gauti ISO 37001 sertifikatą?

Norint gauti sertifikatą, organizacijoje turi būti įdiegta kovos su kyšininkavimu vadybos sistema, atitinkanti ISO 37001 standarto reikalavimus. Galime surengti mokymus apie ISO 37001 standarto reikalavimus, atlikti išankstinį auditą ir suteikti sertifikavimo paslaugas.

Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos.

Kodėl verta sertifikuotis ISO 37001 sertifikatu?

Sertifikuodami ir palaikydami kovos su kyšininkavimu vadybos sistemą pagal ISO 37001 standarto reikalavimus, parodote įsipareigojimą vykdyti skaidrų ir sąžiningą verslą. Tuo pačiu suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, klientai, investuotojai, visuomenė, yra tikri, kad jūsų organizacija yra patikima ir imasi realių veiksmų prieš kyšininkavimą.

Pasirinkę ISO 37001 sertifikavimą, jūs:

  • Išvengsite su kyšininkavimu susijusios žalos reputacijai;
  • Sumažinsite galimas bylinėjimosi arba su rizika reputacijai susijusias išlaidas;
  • Užtikrinsite vadovybę, darbuotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis, kad organizacija ėmėsi tinkamų ir veiksmingų priemonių užkirsti kelią kyšininkavimui.

 

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.