BM CertificationTvarumo vertinimas ir sertifikavimas
PAS 2060 Neutralumas anglies dioksido požiūriu

PAS 2060 Neutralumas anglies dioksido požiūriu

Norėdamos sumažinti klimato kaitos poveikį, šalys ir įmonės turi gerokai susilpninti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro ir iki minimumo sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išsiskiriantį įmonių gamybos proceso metu. Didžioji dalis šių dujų susidaro dėl komercinės ir pramoninės veiklos, todėl organizacijos privalo prisiimti atsakomybę už išmetamų teršalų kiekio mažinimą ir bendros aplinkos apsaugos užtikrinimą.

Vienintelis pripažintas tarptautinis standartas neutralumo anglies dioksido požiūriu yra PAS 2060. Jame verslo partneriams yra siūlomas metodiškas požiūris į išmetamų dujų kiekio mažinimą.

Nepriklausomai nuo to, kokioje pramonės šakoje dirbate, jūsų organizacija gali naudoti PAS 2060 standartą ryšiams su klientais stiprinti ir tvarumui skatinti. Tai tampa vis svarbesniu įmonių veiklos aspektu, nes pasauliniu mastu yra siekiama, kad iki 2050 m. tiek įmonės, tiek vyriausybės persiorientuotų į nulinį suvartojamos energijos kiekį. Šio standarto dėka jūsų įmonė gali tapti šio siekio dalimi!

PAS 2060 Neutralumas anglies dioksido požiūriu

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra PAS 2060?

PAS 2060 yra tarptautiniu mastu pripažinta neutralumo anglies dioksido požiūriu specifikacija, kurią parengė ir paskelbė Britų standartizacijos institucija (BSI). Šis dokumentas grindžiamas aplinkosaugos standartais, tokiais kaip ISO 14001 ir PAS 2050. Jame nustatyti reikalavimai, kaip kiekybiškai įvertinti, sumažinti ir kompensuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą organizacijose, produktuose ir renginiuose.

Kaip gauti PAS 2060 sertifikatą?

Norėdama gauti sertifikatą, organizacija turi nustatyti matavimo ir mažinimo tikslus, kuriais ji remsis. Standartą sudaro 4 pagrindiniai etapai:

 • Matavimas
  Apskaičiuojamas gaminio anglies pėdsakas. Rekomenduojamos šios skaičiavimo metodikos: ISO 14064-1 arba Šiltnamio efektą sukeliančių dujų įmonių protokolas (angl. GHG Corporate Protocol).
 • Sumažinimas
  Sumažinamas išmetamų teršalų kiekis, šiam tikslui parengiant anglies pėdsako valdymo planą, kuriame būtų viešai įsipareigota laikytis neutralumo anglies dioksido išskyrimo principu.
 • Kompensacija
  Pagal PAS 2060 reikalaujama, kad visas likutinis išmetamo anglies dioksido kiekis būtų kompensuojamas aukštos kokybės sertifikuotais anglies dioksido kreditais.
 • Dokumentavimas ir patvirtinimas
  Siekiant skatinti skaidrumą, standarte reikalaujama viešai atskleisti visus dokumentus, pagrindžiančius neutralumo anglies dioksido požiūriu laikymąsi.

Kodėl verta sertifikuotis pagal PAS 2060 standartą?

Sertifikuodama pagal PAS 2060, įmonė gali įrodyti, kad yra įsipareigojusi siekti tvarumo ir reaguoti į klimato kaitos iššūkius.

Pasirinkę PAS2060, jūs:

– Įrodysite įsipareigojimą mažinti anglies dioksido išmetimą ir siekį kompensuoti poveikį aplinkai;
– Pristatysite savo verslą kaip atsakingą bei draugišką aplinkai;
– Prisidėsite prie pasaulinių anglies dioksido išmetimo mažinimo pastangų remdami aplinkosaugos projektus;
– Įgysite konkurencinį pranašumą siūlant klientams tvarius produktus ir paslaugas;
– Didinsite verslo efektyvumą mažinant energijos sąnaudas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.