ISCC CORSIA

Tvariųjų aviacinių degalų naudojimas yra itin svarbus aviacijos pramonei siekiant gerokai sumažinti anglies dioksido pėdsaką ir sušvelninti poveikį klimato kaitai. Pereidama prie atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių alternatyvų, pavyzdžiui, biodegalų, ši pramonė gali sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, padidinti aplinkos tvarumą ir prisidėti prie ekologiškesnės oro transporto ateities.

ISCC CORSIA

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra ISCC Corsia?

ISCC Corsia – Tarptautinė tvarios aviacijos degalų anglies dioksido kompensavimo ir mažinimo sistema tarptautinei aviacijai – yra itin svarbi pasaulinė iniciatyva, skirta spręsti tarptautinių kelionių oro transportu poveikio aplinkai problemą.

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) įsteigta ISCC Corsia įpareigoja dalyvaujančias oro transporto įmones kompensuoti tarptautinių skrydžių metu išmetamą anglies dioksido kiekį, įsigyjant anglies dioksido kreditus, atitinkančius jų išmetamų teršalų kiekį. Ši sistema yra būtina, nes tarptautinė aviacija ženkliai prisideda prie pasaulinio anglies dioksido išmetimo, o be bendrų pastangų sumažinti šį išmetimą aviacijos pramonės poveikis aplinkai ir toliau nekontroliuojamai didės. ISCC Corsia suteikia oro transporto įmonėms galimybę investuoti į tvarų aviacinį kurą ir kitas anglies dioksido mažinimo iniciatyvas, taip skatinant inovacijas ir pažangą siekiant tvaresnės oro transporto ateities.

Kodėl verta sertifikuotis ISCC Corsia sertifikatu?

ISCC Corsia sertifikavimas suteikia keletą svarbių privalumų oro transporto įmonėms ir kitoms aviacijos pramonės suinteresuotosioms šalims.

Visų pirma, sertifikavimas rodo įsipareigojimą laikytis atsakomybės už aplinką ir tvarumą, o tai gali pagerinti organizacijos reputaciją ir patikimumą klientų, investuotojų ir reguliavimo institucijų akyse. Laikydamosi griežtų ISCC Corsia nustatytų standartų, oro transporto įmonės gali užtikrinti, kad jų anglies dioksido kompensavimo ir mažinimo pastangos yra patikimos, skaidrios ir suderintos su geriausia tarptautine praktika.

Sertifikavimas taip pat leidžia oro transporto įmonėms patekti į naujas rinkas ir atveria naujas verslo galimybes, nes daugelis vartotojų ir verslo partnerių vis dažniau teikia pirmenybę ekologiškiems produktams ir paslaugoms. Be to, ISCC Corsia sertifikavimas padeda oro linijų įmonėms įveikti sudėtingus reguliavimo reikalavimus ir įrodo, kad laikomasi tarptautinių aviacijos išmetamųjų teršalų standartų, taip sumažinant baudų ir reguliavimo institucijų kontrolės riziką.

ISCC Corsia sertifikato privalumai jūsų įmonei:

  • Geresnė reputacija ir patikimumas: Sertifikavimas rodo, kad įmonė yra įsipareigojusi prisiimti atsakomybę už aplinkos apsaugą ir tvarumą, o tai gerina jos reputaciją klientų, investuotojų ir reguliavimo institucijų akyse.
  • Galimybė patekti į naujas rinkas ir pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis: Sertifikavimas atveria duris į rinkas, kuriose ekologiški produktai ir paslaugos vis labiau vertinami, todėl didėja įmonės augimo ir pelningumo galimybės.
  • Atitiktis teisės aktų reikalavimams: Sertifikavimas užtikrina, kad įmonė atitinka tarptautinius aviacijos išmetamųjų teršalų standartus, todėl sumažėja baudų ir reguliavimo institucijų kontrolės rizika.
  • Geresni santykiai su suinteresuotosiomis šalimis: Įrodžius, kad laikomasi ISCC Corsia standartų, didėja pasitikėjimas ir skaidrumas su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant klientus, tiekėjus ir visuomenę.
  • Prisidėjimas prie pasaulinių tvarumo tikslų įgyvendinimo: Dalyvaudamos ISCC Corsia, sertifikuotos organizacijos aktyviai prisideda prie pasaulinių pastangų mažinti tarptautinės aviacijos poveikį aplinkai ir taip prisideda prie svarbesnių tvarumo tikslų.

Kaip galite gauti sertifikatą?

Susisiekite su BM Certification ir sužinokite, kaip siūlydami savo gaminius ir paslaugas galite padidinti rinkos pasitikėjimą ir užsitikrinti atitiktį ISCC Corsia reikalavimams.

Naudodamosi mūsų paslaugomis, įmonės gali užtikrintai sertifikuotis, taip parodydamos savo įsipareigojimą siekti atsakomybės už aplinką ir tvarumo aviacijos pramonėje.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.