BM Certification
Kokybė, darbo sauga ir aplinka

Kokybė, darbo sauga ir aplinka

Tam, kad įvairios organizacijos sėkmingai konkuruotų rinkoje teikdamos paslaugas ar gamindamos produktus, svarbu užtikrinti nuolatinį įmonės verslo procesų tobulinimą, saugią darbo aplinką bei atlikti rizika grindžiamą organizacijos poveikio aplinkai vertinimą. Visa tai padeda tiek kurti, tiek įtvirtinti ilgalaikį bendradarbiavimą su esamais ir potencialiais klientais. Trečiosios šalies išduotas sertifikatas patvirtina, kad jūsų organizacija atitinka tarptautinius standartus, o pats sertifikatas padidina jūsų įmonės patikimumą ir stiprina bendrą partnerių pasitikėjimą jumis.
ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymo sistema
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.