BM CertificationTvarumo įvertinimai
Anglies dioksido pėdsako/ CO2 pėdsako apskaičiavimas

Anglies dioksido pėdsako/ CO2 pėdsako apskaičiavimas

Norėdamos sumažinti klimato kaitos poveikį, šalys ir įmonės turi gerokai sumažinti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro ir bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išsiskiriantį įmonių gamybos proceso metu. Didelė jų dalis susidaro dėl komercinės ir pramoninės veiklos, todėl įmonės turi prisiimti atsakomybę už išmetamų teršalų mažinimą ir bendrą aplinkos apsaugą.

BM Certification suteikia įmonėms galimybę apskaičiuoti išmetamo CO2 kiekį (CO2 pėdsaką) pagal populiariausius ir pripažintus tarptautinius standartus: ISO 14064-1 „Šiltnamio efektą sukeliančios dujos“. 1 dalis: specifikacija su gairėmis ir ataskaitų rengimas organizacijų lygmeniu arba Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas (ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas).

Anglies dioksido pėdsako/ CO2 pėdsako apskaičiavimas

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

CO2 emisijų inventorizacijos nauda įmonei:

  •  Leidžia įvertinti, kokį CO2 pėdsaką išskiria jūsų verslas
  • Bendravimo su klientais ir bendradarbiavimo su partneriais priemonė
  • Nuolatinis tobulinimas siekiant geresnių rezultatų mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
  • Turėdamos tikslius matavimo duomenis, įmonės gali nustatyti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, kurie atitinka jų grynojo nulio tikslus.

Kaip veikia ISO 14064 standartas?

ISO 14064-1 pateikia gaires, kaip įmonės gali veiksmingai valdyti išmetamųjų teršalų kiekį, įskaitant išmetamųjų teršalų kiekio stebėjimo ir duomenų teikimo sistemos sukūrimą. Siūloma struktūrizuota išmetamųjų teršalų matavimo, stebėsenos ir duomenų teikimo sistema pagal šešias kategorijas, palengvinanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertinimą įmonėje.

Be to, ISO 14064-1 leidžia organizacijoms skaidriai informuoti suinteresuotąsias šalis apie išmetamųjų teršalų mažinimą ir suteikia mechanizmą, leidžiantį pagrįsti jų teiginius apie išmetamųjų teršalų kiekį.

Kaip veikia ŠESD protokolas?

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas (ŠESD) yra pasaulinis standartas, pagal kurį korporacijos matuoja ir pateikia ataskaitas apie savo anglies pėdsaką. Su įmonės veikla susijusios emisijos skirstomos į tris skirtingas sritis: 1 apimtis, 2 apimtis ir 3 apimtis.

Pagal ŠESD protokolo gaires įmonės turi atskirai apskaityti ir pateikti ataskaitas bent apie 1 ir 2 apimties išmetamuosius teršalus. Be to, labai skatinama įtraukti ir 3 apimties išmetamuosius teršalus, nes tai atspindi įsipareigojimą laikytis išsamesnio ir skaidresnio požiūrio į išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertinimą ir ataskaitų teikimą.

Kaip BM Certification apskaičiuoja jūsų įmonės anglies pėdsaką? 

  • Klientų konsultacijos: Bendradarbiaujame su klientu siekdami suprasti jo veiklos mastą ir apibrėžti anglies pėdsako įvertinimo ribas, atsižvelgdami į išmetamų teršalų mastą ir kategorijas.
  • Duomenų rinkimas: Surenkame išsamius duomenis apie kliento energijos naudojimą, degalų suvartojimą ir kitą susijusią veiklą, kad susidarytume visapusišką vaizdą apie jo anglies pėdsaką.
  • Metodikų ir išmetamųjų teršalų faktorių nustatymas: Išnagrinėjame ir įvertiname kliento pramonei ir veiklai aktualias metodikas ir išmetamųjų teršalų faktorius, užtikrindami tikslumą ir tinkamumą apskaičiuojant išmetamųjų teršalų kiekį vienam vienetui.
  • Skaičiavimas ir perskaičiavimas: Naudojame surinktus duomenis ir išmetamųjų teršalų faktorius, kad apskaičiuotume bendrą kliento išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kad būtų užtikrintas nuoseklumas, konvertuojame įvairias išmetamųjų teršalų vertes į standartizuotą vienetą (CO2e).
  • Ataskaitos rengimas: Parengiame išsamią ir konkrečiam klientui pritaikytą ataskaitą, laikydamiesi nustatytų standartų: ISO 14064-1 ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo. Aiškiai išdėstome metodiką, duomenų šaltinius, įvertinimus ir prielaidas, kad būtų užtikrintas skaidrumas.
  • Įžvalgios rekomendacijos: Pateikiame įžvalgas, pagrįstas apskaičiuotu anglies pėdsaku, įskaitant išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus ir strategijas, pritaikytas kliento pramonei ir tvarumo tikslams.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.