BM CertificationKokybė, darbo sauga ir aplinka
ISO 14001 Aplinkos vadybos sistema

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistema

Visame pasaulyje didėjant supratimui apie klimato kaitą ir aplinkosaugos problemas, organizacijoms reikia veiksmingos aplinkosaugos vadybos sistemos, kuri ilgainiui užtikrins didesnį konkurencingumą.

Aplinkos vadyba yra įmonės gebėjimas įrodyti, kad ji planuoja ir kontroliuoja savo poveikį aplinkai gaminant ir platinant prekes ar paslaugas. Įmonės rūpinimąsi aplinka rodo žaliavų vartojimas, energijos šaltinių pasirinkimas ir naudojimas, technologijų taikymas, išmetamų teršalų ir pramoninių atliekų tvarkymas, taip pat komunikacijos sprendimai ir produktų gabenimas bei platinimas.

ISO 14001 Aplinkos vadybos sistema

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 yra tarptautinis aplinkos vadybos sistemos standartas, sukurtas naudojant ISO aukščiausio lygio struktūrą (HLS). Ji taikoma visiems naujiesiems ISO standartams ir užtikrina geriausią ISO 14001 standarto suderinamumą su kitais standartais, taip palengvinamas valdymo sistemos diegimas ir integravimas bei suteikiama didesnė vertė vartotojams.

ISO 14001:2015 yra tarptautinis standartas, kurį galima taikyti didelėms ir mažoms bet kurios pramonės šakos įmonėms. Jis nenustato konkrečių aplinkos apaugos reikalavimų, todėl gali būti naudojamas bet kuriame įmonės aplinkos vadybos etape. Šis standartas puikiai pritaikomas prie ISO 9001 kokybės vadybos sistemos, jei ji yra įdiegta.

Svarbiausi elementai, į kuriuos įmonės turi atsižvelgti siekdamos gauti standartą ISO 14001, yra įsipareigojimas nuolat tobulėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi norminių reikalavimų.

ISO 14001 sertifikatas užtikrina pirkimo kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi tais atvejais, kai konkurso dalyvių atrankos kriterijus yra aplinkos vadybos sistemos turėjimas.

Ko reikia, kad įmonėje būtų atliekamas ISO 14001 sertifikavimas?

Norėdama gauti sertifikatą, įmonė turi įsidiegti efektyvią aplinkos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standarto reikalavimus.

Akredituota sertifikavimo įstaiga „BM Certification“ gali surengti mokymus apie ISO 14001 standarto reikalavimus, atlikti išankstinį auditą ir suteikti sertifikavimo paslaugas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Kodėl verta gauti ISO 14001 standarto sertifikatą?

Sertifikuodami ir turėdami ISO 14001 standarto reikalavimus atitinkančią aplinkos sistemą, jūs rodote įsipareigojimą mažinti poveikį aplinkai naudodamiesi geriausia tarptautine patirtimi. Jis užtikrins, kad jūsų aplinkos vadybos sistema veiks efektyviai, padės mažinti sąnaudas ir ilgai saugos aplinką.

Pasirinkus ISO  14001 sertifikavimą:

  • užtikrinama, kad vadovybė sistemingai imasi priemonių kontroliuoti įmonės poveikį aplinkai;
  • suteikiama garantija įmonės darbuotojams, klientams ir bendradarbiavimo partneriams dėl įmonės atsakomybės aplinkosaugos klausimais;
  • įrodoma įmonės veiklos atitiktis norminiams aktams;
  • pagerinama įmonės reputacija aplinkos apsaugos srityje;
  • pagerėja energijos vartojimo efektyvumas ir našumas, kartu sumažėja išlaidos;
  • suteikiama galimybė stebėti ir nuolat didinti įmonės poveikio aplinkai mažinimo tikslus ir nustatytus rodiklius.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.