BM CertificationStatybos produktų sertifikavimas
Apkrovas laikančių plieninių ir aliumininių konstrukcijų CE ženklinimas

Apkrovas laikančių plieninių ir aliumininių konstrukcijų CE ženklinimas

Nuo 2013 m. liepos 1 d. pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) CE ženklinimas, remiantis harmonizuotuoju standartu EN1090-1:1:2009 + A12011 „Plieninių ir aliuminio konstrukcijų gamyba.

1 dalis: Atitikties įvertinimo reikalavimai statybiniams, apkrovas laikantiems konstrukciniams elementams“ (toliau – EN1090-1), yra privalomas visiems Europos Sąjungos (ES) statybos rinkai tiekiamiems gaminiams.

Tai reiškia, kad visi, kurie projektuoja ir (arba) gamina ES statybos rinkai skirtus plieno ir aliuminio konstrukcinius elementus ar komponentus, privalo laikytis šio standarto reikalavimų. To nepadaręs, gamintojas neturi teisės tiekti šių gaminių rinkai.

Apkrovas laikančių plieninių ir aliumininių konstrukcijų CE ženklinimas

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kokie reikalavimai yra keliami gamintojui, siekiančiam EN 1090-1 standarto?

Norėdamas į rinką pateikti statybos produktus, pažymėtus CE ženklu, gamintojas pirmiausia turi patvirtinti, kad statybos produktas ir jo gamybos proceso kontrolė atitinka standarto EN1090-1 keliamus reikalavimus. Kadangi apkrovas laikančios plieninės ir aliumininės konstrukcijos ir jų sudedamosios dalys kelia pavojų saugai, EN1090-1 standartas nurodo, kad turi būti kontroliuojamas visas gamybos procesas. Tai reiškia, kad gamintojas turi aprašyti ir įdiegti gamybos proceso kontrolės sistemas ir gauti notifikuotosios įstaigos išduotą gamyklos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatą.

Tik gavęs sertifikatą gamintojas įgyja teisę parengti eksploatacinių savybių deklaraciją ir ženklinti apkrovas laikančias plieno ir aliuminio konstrukcijas bei jų sudedamąsias dalis CE ženklu. Eksploatacinių savybių deklaracija yra teisinis dokumentas, kurį gamintojas pateikia kartu su konstrukciniu gaminiu, kai jis pateikiamas ES rinkai.

Gaminio standarto EN1090-2: 2008  „Plieninių ir aliuminio konstrukcijų projektavimas. Plieninių konstrukcijų techniniai reikalavimai“ 2 dalyje nurodoma, ko reikia, kad plieninės konstrukcijos ir komponentai atitiktų nustatytus mechaninio atsparumo, stabilumo, tinkamumo eksploatuoti ir ilgaamžiškumo reikalavimus.

Standarte apibrėžtos keturios eksploatacinių savybių klasės (EXC – Execution Classes):

  •    EXC1 – pvz., žemės ūkio pastatai
  •    EXC2 – pvz., gyvenamieji ir komerciniai pastatai
  •    EXC3 – pvz., tiltai
  •    EXC4 – pvz., specifiniai statiniai (ilgi tarpatraminiai tiltai, stadionai ir t. t.)

Šios klasės nustatomos atsižvelgiant į numatomą statinio paskirtį ir galimas jo griūties pasekmes. EXC2, EXC3 ir EXC4 eksploatacinių savybių klasių atveju, visą su suvirinimu susijusią veiklą turi kontroliuoti atsakingas suvirinimo koordinatorius (RWC).

Ko reikia, norint paženklinti plieno ir aliuminio konstrukcijas CE ženklu?

Notifikuotoji įstaiga atlieka pirminį įmonės gamybos proceso kontrolės sistemos auditą. Audito tikslas – įvertinti įmonės, gamybos proceso kontrolės sistemos ir jos dokumentų atitiktį standarto EN1090-1 reikalavimams. Jei įvertinimas teigiamas, gamintojas gauna gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą.

Vėliau notifikuotoji įstaiga kasmet atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūros auditą, kad įsitikintų, jog gamybos kontrolės sistema užtikrina deklaruotas pagamintų statybos produktų eksploatacines savybes.

Kodėl reikalingas CE ženklinimas?

Kai gaminys paženklinamas CE ženklu, vartotojas gali būti tikras, kad produktas atitinka bent minimalius techninėje specifikacijoje nustatytus eksploatacinius reikalavimus.

CE sertifikatas reikalingas patvirtinti, kad gaminys atitinka ES teisės aktus ir harmonizuotus Europos standartų reikalavimus. Sertifikavimas yra privalomas reikalavimas statybos gaminiams, parduodamiems ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių vidaus rinkoje.

Pasirinkę CE ženklo sertifikavimą, jūs:

  • užtikrinsite gamybos proceso kontrolės sistemos įgyvendinimą ir priežiūrą;
  • patvirtinsite savo gaminių kokybę ir saugą, taip pat jų atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams;
  • padidinsite savo įmonės konkurencingumą rinkoje, pažymėdami gaminius CE ženklu ir taip leisdami juos platinti ES ir ELPA šalių vidaus rinkoje;
  • patvirtinsite, kad įmonės gaminiai atitinka ES teisės aktus ir atitinkamo (-ų) hEN standarto (-ų) reikalavimus;
  • įgysite nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimą ir eksploatacinių savybių deklaraciją.

Akredituota sertifikavimo įstaiga „BM Certification“ teikia CE ženklinimo sertifikavimo paslaugas ir, jei reikia, rengia mokymus apie atitinkamo (-ų) standarto (-ų) reikalavimus.

Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.