RVASVT ir GGP

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) ir geros gamybos praktikos (GGP) sertifikavimas yra dvi esminės sistemos, kurios atlieka svarbų vaidmenį garantuojant maisto, vaistų ir įvairių kitų produktų saugą ir kokybę. Šios sistemos ne tik užtikrina atitiktį teisės aktų reikalavimams, bet ir yra pagrindas vartotojų saugai užtikrinti, produktų kokybei palaikyti ir verslo augimui bei tvarumui skatinti. Įmonės, teikiančios pirmenybę šiems sertifikatams, turi geresnes galimybes klestėti konkurencingoje ir sauga besirūpinančioje rinkoje.

RVASVT ir GGP

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kas yra RVASVT?

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistema – tai sistemingas ir moksliškai pagrįstas požiūris į maisto saugą. Tai prevencinė sistema, kuria nustatomi, įvertinami ir kontroliuojami galimi maisto saugos pavojai viso maisto gamybos proceso metu. RVASVT sukurta siekiant užtikrinti maisto produktų saugą, sumažinant pavojų, pavyzdžiui, biologinių, cheminių ir fizinių teršalų, riziką.
RVASVT plačiai taikoma maisto pramonėje siekiant garantuoti maisto produktų saugą. Ji tapo būtinu reikalavimu maisto gamybos įmonėms ir jos dažnai reikalauja daugelio šalių reguliavimo agentūros. Laikydamiesi RVASVT principų, maisto gamintojai gali sistemingai nustatyti ir šalinti galimus pavojus, sumažinti per maistą plintančių ligų riziką ir tiekti vartotojams saugius ir kokybiškus maisto produktus.

Kas yra GGP?

Geros gamybos praktika (GGP) – tai kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės gairių ir praktikos rinkinys, taikomas įvairiose pramonės šakose, įskaitant farmacijos, maisto, kosmetikos ir medicinos prietaisų gamybą. GGP apima daugybę principų ir taisyklių, skirtų užtikrinti nuoseklią saugių, veiksmingų ir aukštos kokybės produktų gamybą. Konkretūs GMP reikalavimai ir taisyklės gali skirtis įvairiose pramonės šakose, tačiau pagrindiniai principai iš esmės išlieka vienodi.

GGP yra labai svarbi pramonės šakose, kuriose produktų kokybė, sauga ir nuoseklumas yra itin svarbūs, pavyzdžiui, vaistų ir maisto produktų gamyboje. GGP gairių laikymasis ne tik padeda apsaugoti vartotojus nuo nekokybiškų ar nesaugių produktų, bet ir palengvina tarptautinę prekybą, nes užtikrina, kad produktai atitiktų visuotinai pripažintus kokybės standartus. GGP taisyklių laikymasis dažnai yra teisinis reikalavimas, kurio laikymąsi daugelyje šalių užtikrina priežiūros institucijos.

Kaip įgyti RVASVT ir GGP sertifikatus?

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) ir geros gamybos praktikos (GGP) sertifikavimas apima keletą etapų, o konkretus procesas gali skirtis priklausomai nuo jūsų pramonės šakos ir vietovės.

  • Parenkite ir įgyvendinkite RVASVT planą (RVASVT sertifikatui gauti): Sukurkite rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) planą konkrečiam produktui ar procesui. Šis planas apima pavojų identifikavimą, svarbių valdymo taškų nustatymą, kritinių ribų nustatymą ir stebėsenos bei koregavimo ir korekcinių veiksmų procedūrų parengimą.
  • Įgyvendinkite Gerąją gamybos praktiką (GGP sertifikatui gauti): Užtikrinkite, kad jūsų gamybinė veikla atitiktų geros gamybos praktikos (GGP) principus. Tai reiškia, kad turite priimti konkrečias gamybos, kokybės kontrolės ir įrašų saugojimo procedūras ir procesus.

O taip pat, registruokite visus svarbius procesus, procedūras ir dokumentus, susijusius su RVASVT planu ir GGP praktika.„BM Certification“ gali atlikti trečiosios šalies auditą, kad įvertintų jūsų veiklos atitiktį RVASVT ir GGP standartams.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.