UKCA ženklinimas

Po pokyčių Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos rinkose, statybos produktų gamintojai nuo šiol privalo laikytis Jungtinės Karalystės reikalavimų, nustatytų The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 and 2020 reglamente. Vienintelis būdas užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams yra UKCA ženklinimas.

UKCA ženklinimas

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

 

Kas yra UKCA ženklinimas?

UKCA (UK Conformity Assessed) ženklinimas – tai Jungtinės Karalystės gaminių ženklinimo sistema, taikoma Didžiosios Britanijos (Anglijos, Velso ir Škotijos) rinkai tiekiamoms prekėms. Šis ženklinimas taikomas daugumai prekių, anksčiau žymėtoms CE ženklu.

UKCA ženklinimas įsigaliojo jau 2021 m. sausio 1 d. Tam, kad įmonės turėtų laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų, daugeliu atvejų, CE ženklą bus galima naudoti dar iki 2025 m. birželio 30 d.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d., CE ženklą Didžiojoje Britanijoje bus galima naudoti tik tose srityse, kuriose galioja vienodos Didžiosios Britanijos ir ES taisyklės. Vadinasi, jeigu ES pakeis savo taisykles, o jūs savo gaminį CE ženklu ženklinsite pagal naująsias, CE ženklo nebegalėsite naudoti pardavinėjimui Didžiojoje Britanijoje.

Kaip gauti UKCA ženklinimo sertifikatą?

Norėdama gauti sertifikatą, įmonė turi užtikrinti jos statybos produktų atitiktį atitinkamiems Jungtinės Karalystės teisės aktams, standartams bei specifikacijoms.

„BM Certification UK Ltd.“ yra patvirtinta Jungtinės Karalystės atitikties vertinimo įstaiga, galinti teikti UKCA ženklinimo sertifikavimo paslaugas ir, jei reikia, rengti mokymus apie atitinkamo (-ų) standarto (-ų) reikalavimus.

„BM Certification“ UKCA ženklinimo paslaugą teikia komerciniais pagrindais, laikydamasi atitinkamų akreditacijos reikalavimų. Bendras mokesčių dydis priklauso nuo jūsų veiklos masto ir sudėtingumo. Norėdami gauti kainos pasiūlymą, užpildykite paraiškos formą internetu.

Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos – info.lt@bmcertification.com

Kodėl reikalingas UKCA ženklinimas?

UKCA etikete pažymėtas gaminys užtikrina vartotoją, kad tiekiamas (-i) gaminys (-iai) atitinka bent minimalius eksploatacinius reikalavimus, nustatytus JK standartuose ir specifikacijose.

UKCA sertifikavimas reikalingas, kad būtų galima patvirtinti gaminių atitiktį JK teisės aktams ir JK nustatytų standartų reikalavimams. Sertifikavimas yra privalomas reikalavimas, kad statybos produktai būtų parduodami Didžiosios Britanijos rinkoje.

 

Pasirinkę UKCA ženklinimo sertifikatą, jūs:

  • užtikrinsite gamyklos gamybos kontrolės sistemos priežiūrą;
  • patvirtinsite, kad jūsų gaminiai atitinka teisės aktuose nustatytus esminius (sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kt.) reikalavimus;
  • padidinsite įmonės konkurencingumą rinkoje, nes jūsų gaminius bus galima žymėti UKCA etikete – tai leis juos platinti Jungtinės Karalystės vidaus rinkoje;
  • patvirtinsite, kad įmonės produkcija atitinka Jungtinės Karalystės keliamus teisės aktų bei standartų reikalavimus;
  • įgysite nepriklausomos trečiosios šalies vertinimą.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.