BM CertificationApie mus
Nešališkumo politika

Nešališkumo politika

„BM Certification“ yra nepriklausoma sertifikavimo įstaiga, veikianti pagal neįtakojimo principus, laikantis nešališkumo politikos. Tai užtikrina objektyvumą, skaidrumą ir nepriklausomumą visoje mūsų veikloje. Nešališkumo politika patvirtina, kad „BM Certification“ sprendimai priimami nepriklausomai ir sąžiningai, taip suteikiant suinteresuotosioms šalims pasitikėjimo, kad jos gali pasikliauti „BM Certification“ veiklos sąžiningumu.

Nešališkumo politika

„BM Certification“ misija – teikti sertifikavimo ir kitas tiesiogiai susijusias paslaugas, laikantis šių principų:

  • Nešališkumo;
  • Sąžiningumo;
  • Atsakomybės;
  • Kompetencijos;
  • Objektyvumo;
  • Atvirumo;
  • Konfidencialumo;
  • Reagavimo.

„BM Certification“ tikslas yra apibrėžti, remti ir palaikyti sertifikavimo procesą, užtikrinant klientų turimos sistemos, produktų, veiklos, paslaugų bei personalo atitiktį taikomiems nacionaliniams, tarptautiniams ar kitiems standartams ir reikalavimams.

„BM Certification“ įsipareigoja teikti ir palaikyti kokybiškas, profesionalias, nešališkas ir ekonomiškas paslaugas, atitinkančias visus aktualius standartus, specifikacijas ir kitus tiesiogiai susijusius reikalavimus, kurių reikalauja akreditacijos įstaigos.

„BM Certification“ numato ir valdo esamus ir galimus interesų konfliktus bei užtikrina paslaugomis besinaudojančiųjų nepriklausomumą ir nešališkumą.

Šios politikos laikymasis bei tikslo siekimas suteiks visoms suinteresuotosioms šalims daugiau pasitikėjimo dėl „BM Certification“ išduodamų sertifikatų vertės, sąžiningumo ir patikimumo.

Įmonės vadovybė įsipareigoja suteikti visus reikalingus išteklius, remti dalyvaujančius asmenis bei įsitraukti į efektyvų įmonės valdymo sistemos veikimą ir nuolatinį tobulinimą.

„BM Certification“ darbuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys įsipareigoja išmanyti šią politiką, laikytis joje pateiktų principų ir dokumentais įtvirtintų reikalavimų bei nuolat kelti kompetenciją.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Tikrasis adresas

Kontaktinis asmuo

Ar įmonė jau yra atestuota, ar ji buvo atestuota?

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Ar jūsų įmonės veikla yra susijusi su paslaugos teikimu ar produkto pristatymu / paslauga kliento teritorijoje?

Kiek įmonė turi vietovių (teritorijų, adresų)?

Bendras įmonės darbuotojų skaičius

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.