BM CertificationApie mus
Nešališkumo politika

Nešališkumo politika

„BM Certification“ yra nepriklausoma sertifikavimo / vertinimo / tikrinimo įstaiga, veikianti pagal neįtakojimo principus, laikantis nešališkumo politikos. Tai užtikrina objektyvumą, skaidrumą ir nepriklausomumą visoje mūsų veikloje. Nešališkumo politika patvirtina, kad „BM Certification“ sprendimai ir nutarimai priimami nepriklausomai ir sąžiningai, taip suteikiant suinteresuotosioms šalims pasitikėjimo, kad jos gali pasikliauti „BM Certification“ veiklos sąžiningumu.

Nešališkumo politika

BM Certification“ misija – teikti sertifikavimo / vertinimo / tikrinimo ir kitas tiesiogiai susijusias paslaugas, laikantis šių principų:

  • Nešališkumo;
  • Sąžiningumo;
  • Atsakomybės;
  • Kompetencijos;
  • Objektyvumo;
  • Atvirumo;
  • Konfidencialumo;
  • Reagavimo.

„BM Certification“ tikslas yra apibrėžti, remti ir palaikyti sertifikavimo / vertinimo / tikrinimo procesą, užtikrinant klientų turimos sistemos, produktų, veiklos, paslaugų bei personalo atitiktį taikomiems nacionaliniams, tarptautiniams ar kitiems standartams ir reikalavimams.

„BM Certification“ įsipareigoja teikti ir palaikyti kokybiškas, profesionalias, nešališkas ir ekonomiškas paslaugas, atitinkančias visus aktualius standartus, specifikacijas ir kitus tiesiogiai susijusius reikalavimus, kurių reikalauja akreditacijos įstaigos.

„BM Certification“ numato ir valdo esamus ir galimus interesų konfliktus bei užtikrina paslaugomis besinaudojančiųjų nepriklausomumą ir nešališkumą.

Šios politikos laikymasis bei tikslo siekimas suteiks visoms suinteresuotosioms šalims daugiau pasitikėjimo dėl „BM Certification“ išduodamų sertifikatų vertės, sąžiningumo ir patikimumo.

Įmonės vadovybė įsipareigoja suteikti visus reikalingus išteklius, remti dalyvaujančius asmenis bei įsitraukti į efektyvų įmonės valdymo sistemos veikimą ir nuolatinį tobulinimą.

„BM Certification“ darbuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys įsipareigoja išmanyti šią politiką, laikytis joje pateiktų principų ir dokumentais įtvirtintų reikalavimų bei nuolat kelti kompetenciją.

„BM Certification“ yra įsipareigojusi savo verslo veikloje skatinti lyčių lygybę ir vengti bet kokios diskriminacijos (dėl asmens rasės, lyties, seksualinės orientacijos, judėjimo sutrikimų ar negalios, amžiaus, socialinio statuso, kastos bei religinės ar etninės priklausomybės).

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.