BM Certification
Privatumo politika

Privatumo politika

SIA „BM Certification“ vertina jūsų privatumą ir duomenų apsaugą. Siekdami užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą, žemiau pateikiame informaciją apie tai, kaip „BM Certification“ tvarko privačius asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad pateikta informacija gali būti ne iki galo išsami, todėl gali būti keičiama, patikslinama ar papildoma.

Privatumo politika

DUOMENŲ VALDYTOJAS:
SIA „BM Certification“
Registracijos nr.: 40003806040
Adresas: Jurkalnes iela 15, kab. 310, Riga, LV-1046, Latvia
Telefono numeris: +371 67772135
El. paštas: info@bmcertification.com

Kontaktiniai duomenys, kurias galite susisiekti visais „BM Certification“ asmens duomenų tvarkymo klausimais yra info@bmcertification.com. Naudodamiesi šia kontaktine informacija arba susisiekę su „BM Certification“ registruota buveine, galite pateikti visus jums rūpimus klausimus apie asmens duomenų tvarkymą.

„BM Certification“ rūpinasi klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia klientų teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius įstatymus – 2016 metų balandžio 27 d. „Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ bei kitus taikomus privatumo ir duomenų tvarkymo teisės aktus.

„BM Certification“ tvarko kliento asmens duomenis remdamiesi kliento duomenų subjekto sutikimu.

Visi „BM Certification“ svetainės lankytojai gali susisiekti su „BM Certification“ atstovais naudodamiesi tiesioginio susisiekimio forma „Gaukite konsultaciją“ ir klausimynu „Gauti pasiūlymą“. Pateiktą informaciją renka atsakingi „BM Certification“ darbuotojai – tam, kad atsakytų į gautą užklausą. Tikslus renkamų duomenų sąrašas yra pateikiamas žemiau. Duomenys tvarkomi remiantis BDAR nuostatomis. Prieš siųsdamas užklausą ar pildydamas klausimyną, svetainės lankytojas privalo perskaityti Privatumo politiką ir pažymėti, kad sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi Privatumo politikoje aprašytais tikslais bei metodais. Svetainės lankytojas gali bet kada atšaukti leidimą jo duomenų tvarkymui, pateikdamas prašymą pagal Privatumo politikos 11 skirsnį.

„BM Certification“ saugo svetainėje esančiose susisiekimo formose nurodytus duomenis tol, kol svetainės lankytojas pasiteirauja dėl jų ištrynimo, atšaukia duotą sutikimą juos saugoti arba yra pasiekiamas jų rinkimo ir saugojimo tikslas (pavyzdžiui, pateikiamas atsakymas į lankytojo užklausą). Pažymima, kad ši nuostata nedaro įtakos visoms būtiniausioms reguliavimo nuostatoms, ypač susijusioms su privalomais duomenų saugojimo laikotarpiais.

Iš „BM Certification“ svetainės užklausų ir tiesioginio susisiekimo formų yra renkama ši informacija:

Atsiųskite mums žinutę – renkama ši informacija: vardas, pavardė, atstovaujamos įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas, regionas, kliento pranešimas, siuntėjo IP adresas. Prieš išsiųsdamas pranešimą, klientas privalo sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal „BM Certification“ privatumo politiką. Atsižvelgiant į atsiųstą pranešimą, „BM Certification“ darbuotojai apdoroja gautus duomenis remiantis Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir metodais bei atsako į pranešimą.

Gaukite pasiūlymą – renkama ši informacija: įmonės pavadinimas, juridinis adresas, vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, siuntėjo IP adresas ir kita informacija apie įmonės veiklą ir sertifikavimo statusą. Prieš išsiųsdamas pranešimą, klientas privalo sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal „BM Certification“ privatumo politiką. Gavę užklausą, „BM Certification“ darbuotojai apdoroja gautus duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir metodais bei parengia kainos pasiūlymą klientui.

Paraiškos forma registracijai į mokymus – renkama ši informacija: el. pašto adresas, įmonės pavadinimas, registracijos numeris, juridinis adresas, banko sąskaitos numeris, telefono numeris, dalyvio vardas, el. pašto adresas, siuntėjo IP adresas, seminaro pavadinimas ir paraiškos pateikimo data. Prieš išsiųsdamas prašymo formą, klientas privalo sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal „BM Certification“ privatumo politiką. Taip pat, klientas turi galimybę pasirinkti, ar sutinka būti fotografuojamas mokymų metu, kurių nuotraukos būtų paskelbtos vėliau. Gavę užklausą, „BM Certification“ darbuotojai tvarko gautos paraiškos formos duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir metodais bei imasi organizacinių priemonių organizuojant mokymus. 

Naujienlaiškio prenumerata – renkama ši informacija: el. pašto adresas. Gautas el. pašto adresas yra įtraukiamas į „Pipedrive“ platformą. Tuomet klientui yra išsiunčiamas el. Laiškas, kuriame yra pateikiama informacija, kaip atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos. Be to, kiekviename siunčiamame naujienlaiškyje yra nuoroda, kurią paspaudus galima atsisakyti tolesnių naujienlaiškių prenumeratos.

„BM Certification“ saugo klientų duomenis naudodamasi įmanomomis šiuolaikinių technologijų galimybėmis. Atsižvelgdama į esamą privatumo riziką, „BM Certification“ naudoja šiam tiklsui atrinktus bei turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, kad užtikrintų saugumą, įskaitant privalomą duomenų šifravimą perduodant duomenis (SSL šifravimas).

Klientas turi teisę gauti informaciją apie „BM Certification“ turimus jo asmens duomenis arba naudotis kitomis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kreipdamasis šiais būdais:

  • asmeniškai pateikdamas prašymą SIA „BM Certification“ biure, įsikūrusiame Jurkalnes iela 15, kab. 310, Riga, LV-1046, Latvia, kiekvieną darbo dieną 9:00 – 18:00;
  • pateikdamas paraišką elektroniniu būdu, nusiųsdamas ją elektroninio pašto adresu info@bmcertification.com. Paraiška privalo būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Gavę kliento paraišką, „BM Certification“ įvertins jos turinį, identifikuos besikreipiantį klientą bei, esant būtinybei, paprašys jo pateikti papildomos informacijos tam, kad būtų kiek įmanoma užtikrinama, jog duomenys bus išsiųsti būtent besikreipusiam duomenų subjektui, t. y. taip sumažinant netinkamo kliento duomenų naudojimo riziką.

„BM Certification“ bendrauja su klientu naudodama kliento pateiktą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą ir kitą pateiktą informaciją) tiesioginio susisiekimo formomis svetainėje, el. paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis.

„BM Certification“ naudoja slapukus. Slapukų apdorojimo taisykles galite rasti čia.

„BM Certification“ svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi atskiras naudojimo sąlygas ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias „BM Certification“ nėra atsakinga.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.