ISO 14046 Vandens pėdsakas

Įmonėms ir vartotojams vis labiau suvokiant vandens tausojimo ir tvarumo svarbą, didėja vandens pėdsako vertinimo poreikis. Vandens pėdsakas – tai produkto, proceso ar organizacijos gamybai sunaudoto vandens kiekio matas, kuriame atsižvelgiama į viso produkto gyvavimo ciklo metu sunaudojamą vandenį. Daugelis įmonių pripažįsta, kad reikia mažinti vandens suvartojimą ir valdyti su vandeniu susijusią riziką. Vandens trūkumas ir tarša tampa svarbiomis aplinkosaugos problemomis, todėl įmonės patiria vis didesnį spaudimą mažinti vandens suvartojimą ir įrodyti savo įsipareigojimą tvariai valdyti vandenį.

ISO 14046 Vandens pėdsakas

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Vandens pėdsako standartas ISO 14046 

ISO 14046 vandens pėdsakas – tai produktų, procesų ir organizacijų vandens pėdsako įvertinimo ir patikrinimo procesas pagal ISO 14046 standarte nustatytas gaires. Vandens pėdsakas – tai per visą gaminio, proceso ar įmonės gyvavimo ciklą sunaudoto vandens kiekio matas. Jame atsižvelgiama į drėkinimui, gamybai, valymui ir kitai veiklai naudojamą vandenį. Apskaičiuodamos ir tikrindamos vandens pėdsaką pagal ISO 14046 standartą, įmonės gali nustatyti galimybes mažinti vandens suvartojimą, didinti vandens vartojimo efektyvumą ir valdyti su vandeniu susijusią riziką.

Kodėl verta sertifikuotis pagal ISO 14046 standartą?

Patikros procesas apima trečiosios šalies auditą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad gaminio, proceso ar organizacijos vandens pėdsako apskaičiavimo metodika atitiktų ISO 14046 standartą. Audito metu patikrinama, ar skaičiavimai yra tikslūs ir patikimi ir ar jie atitinka ISO 14046 standarte nustatytas gaires. Patikros procesas suteikia skaidrumo ir patikimumo įmonėms, kurios nori pranešti klientams ir suinteresuotosioms šalims apie savo aplinkosauginį veiksmingumą.

Norėdamos gauti ISO 14046 sertifikatą, įmonės turi atlikti keletą veiksmų:

  • Nustatyti apimtį: Įmonės turi nustatyti savo vandens pėdsako vertinimo apimtį ir nuspręsti, kuriuos produktus, procesus ar organizacijas jos nori sertifikuoti.
  • Parengti vandens pėdsako vertinimą: Įmonės turi parengti vandens pėdsako vertinimą pagal ISO 14046 standartą. Tam reikia surinkti duomenis apie vandens naudojimą per visą gaminio gyvavimo ciklą ir apskaičiuoti vandens pėdsaką pagal ISO 14046 standarte nurodytą metodiką.
  • Pasitelkti trečiosios šalies auditą: Įmonės turi pasitelkti trečiosios šalies auditorių, kuris atliktų jų vandens pėdsako įvertinimo auditą. Auditorius patikrins, ar vertinimo metodika ir skaičiavimai atitinka ISO 14046 standartą.
  • Sertifikavimas: Jei auditas yra sėkmingas ir įmonė atitinka ISO 14046 standarto reikalavimus, ji gali gauti ISO 14046 sertifikatą. Sertifikatas galioja trejus metus, po to įmonė turi atlikti pakartotinį sertifikavimo auditą.

Kodėl verta sertifikuotis pagal ISO 14046 standartą?

Sertifikavimas pagal ISO 14046 standartą padeda įmonėms pademonstruoti savo atsakomybę už aplinkos apsaugą, nustatyti vandens naudojimo efektyvumo didinimo galimybes, valdyti su vandeniu susijusią riziką, išsiskirti iš konkurentų ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

Pasirinkę ISO 14046, jūs:

  • Pademonstruosite aplinkosauginę atsakomybę: ISO 14046 sertifikavimas parodo įmonės įsipareigojimą tvariai tvarkyti vandenį ir atsakomybę už aplinką. Gavusios sertifikatą, įmonės gali informuoti klientus, suinteresuotąsias šalis ir visuomenę apie savo aplinkosauginį veiksmingumą.
  • Atrasite vandens panaudojimo efektyvumo galimybes: ISO 14046 standarte aprašytas vandens pėdsako įvertinimo procesas padeda įmonėms nustatyti galimybes sumažinti vandens naudojimą ir pagerinti vandens naudojimo efektyvumą.
  • Išsiskirsite iš konkurentų: Vartotojai tampa vis sąmoningesni aplinkosaugos atžvilgiu ir ieško produktų, kurie gaminami tvariai bei ekologiškai atsakingai. Informuodamos apie savo aplinkosauginį veiksmingumą ir gaudamos sertifikatą, įmonės gali pritraukti ekologiškai sąmoningus klientus ir įgyti konkurencinį pranašumą.
  • Laikysitės teisės aktų reikalavimų: Kai kuriais atvejais, įmonės privalo turėti ISO 14046 sertifikatą jei nori atitikti teisės aktų reikalavimams. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse galioja privalomi vandens naudojimo ir aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitų teikimo reikalavimai, tad ISO 14046 sertifikavimas gali tapti būtinu, norint įrodyti, kad jų laikomasi.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.