BM Certification
Sertifikavimo procesas

Sertifikavimo procesas

Kviečiame susipažinti su „BM certification“ sertifikavimo procesu, kad geriau suprastumėte sertifikato gavimo procesą, jo palaikymą, taip pat prireikus – sustabdymo procesą.

Sertifikavimo procesas

Registracija

Norėdami užsiregistruoti sertifikavimui, turite užpildyti paraiškos formą. Paraišką gali užpildyti įmonės atstovas, ją gali padėti užpildyti BM Certification atstovas. Remdamasi užpildyta paraiška, BM Certification parengia sertifikavimo pasiūlymą.
Paprastai sertifikavimo sutartis sudaroma 3 metams, apimant visą sertifikavimo ciklą.

Sertifikavimo audito 1 etapas

Sertifikavimo audito 1 etapas atliekamas siekiant įsitikinti, kad klientas turi visą reikalingą dokumentuotą vadybos sistemos informaciją, taip pat įvertinamos kliento įmonės aplinkybės ir įsitikinama darbuotojų pasirengimu sertifikavimo audito 2 etapui. Audito metu auditorius turi įsitikinti, kad klientas yra pasirengęs audito 2 etapui. Visi nustatyti trūkumai turi būti pašalinti iki audito 2 etapo.
Laikotarpis tarp sertifikavimo audito 1 ir 2 etapų negali viršyti 6 mėnesių. Jei šis laikotarpis yra ilgesnis, turi būti pakartotas audito 1 etapas.

Sertifikavimo audito 2 etapas

Audito 2 etapo metu įvertinamas praktinis sistemos veikimas. Audito 2 etapas yra visas sistemos auditas.
Jei per audito 2 etapą nustatoma reikšmingų neatitikčių, jos turi būti ištaisytos, kad būtų priimtas sprendimas dėl sertifikavimo, o dėl nereikšmingų neatitikčių turi būti suplanuoti jų pašalinimo darbai.

Priežiūros auditas

Priežiūros auditas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sertifikato išdavimo dienos, pageidautina per 9 mėnesius nuo sertifikato išdavimo. Priežiūros auditas gali būti ne visas sistemos auditas.
Vėlesni priežiūros ir pakartotinio sertifikavimo auditai turėtų būti atliekami praėjus 12 mėnesių nuo ankstesnio audito.

Pakartotinio sertifikavimo auditas

Pakartotinio sertifikavimo auditas yra visas sistemos auditas. Pakartotinio sertifikavimo auditas atliekamas siekiant įsitikinti nuolatine vadybos sistemos atitiktimi ir efektyvumu, taip pat jos nuolatine atitiktimi ir tinkamumu sertifikavimo srityje.

Kitos audito rūšys

Trūkumų analizė, arba GAP

Prieš sertifikavimo auditą galima atlikti GAP analizę, siekiant nustatyti visus trūkumus, dėl kurių gali tekti atidėti sertifikavimą ar neleisti jo atlikti. Trūkumų analizę paprastai galima atlikti per vieną dieną.

Specialus auditas

Specialus auditas atliekamas, jei:

 • sertifikavimo audito 2 etapas buvo nesėkmingas;
 • nebuvo laiku pašalintos neatitiktys;
 • buvo išplėsti ar sumažinti kliento įmonės filialai;
 • išsiplėtė veiklos sritis;
 • gauta skundų.

Integruotas auditas

„BM Certification“ gali atlikti integruotą auditą, apimantį kelis vadybos sistemos standartus skirtingais deriniais vieno audito metu. Kai kuriuos standartus yra lengviau integruoti nei kitus, o klientai dažniausiai renkasi integruoti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 vadybos sistemas.

Sertifikato galiojimo sustabdymas (angl. Suspension)

„BM Certification“ turi teisę sustabdyti kliento sertifikatą, jei:

 • sertifikuota kliento sistema nuolat neatitinka sertifikavimo reikalavimų;
 • nebuvo laiku atliktas priežiūros auditas;
 • sertifikuotas klientas per nustatytą laikotarpį nepašalina reikšmingų neatitikčių;
 • sertifikuotas klientas savo noru siūlo sustabdyti sertifikatą;
 • sertifikuotas klientas pažeidžia sutarties sąlygas, pvz., nesumoka už auditą.

Sustabdžius sertifikato galiojimą:

 • klientas privalo per nustatytą laikotarpį pašalinti sertifikato sustabdymo priežastį;
 • apie sertifikato sustabdymą klientas privalo informuoti savo įmonės klientus;
 • klientas negali vykdyti verslo sandorių remdamasis sertifikatu;
 • turi būti nutrauktas bet koks reklaminės medžiagos, susijusios su sustabdytu sertifikatu, naudojimas, įskaitant sertifikavimo ženklų naudojimą.

Sertifikatas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Šis laikotarpis gali būti viršytas, jei yra pateisinamų priežasčių. Praėjus šiam laikotarpiui, sertifikatas panaikinamas (angl. withdrawal).

Sertifikato panaikinimas (angl. withdrawal)

Jei klientas nepašalina sertifikavimo sustabdymo priežasčių, sertifikatas panaikinamas.
Panaikinus sertifikatą:

 • apie sertifikato panaikinimą klientas privalo informuoti savo įmonės klientus;
 • klientui draudžiama vykdyti verslo sandorius remiantis sertifikatu;
 • turi būti nedelsiant nutrauktas sertifikavimo ženklų ir reklaminės medžiagos, susijusios su sertifikavimu, naudojimas.

Sertifikato atšaukimas (angl. Cancellation)

Klientas gali atšaukti sertifikavimą bet kuriuo sertifikavimo ciklo metu. Kad sertifikavimas būtų atšauktas, klientas turi išsiųsti užklausą „BM Certification“.

Neatitiktys

Neatitiktys skirstomos į 2 tipus: reikšmingos ir nereikšmingos.
Nepaisydamas neatitikties reikšmingumo, klientas turi išanalizuoti jos priežastį, neatitiktis ištaisyti ir pašalinti jų priežastis.
Reikšmingos neatitiktys turi būti pašalintos per 3 mėnesius.
Nereikšmingos neatitiktys turi būti pašalintos per 12 mėnesių (auditorius gali nustatyti trumpesnį terminą).

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.