BM CertificationKlimato sauga
CDP vandens ir anglies dioksido patikra – anglies dioksido kiekio atskleidimo patikra

CDP vandens ir anglies dioksido patikra – anglies dioksido kiekio atskleidimo patikra

Anglies dioksido atskleidimo projektas (angl.  Carbon Disclosure Project, CDP) yra tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, kuri suteikia įmonėms, miestams, valstybėms ir regionams platformą, leidžiančią atskleisti ir valdyti jų poveikį aplinkai, įskaitant anglies dioksido išmetimą. CDP taip pat leidžia užtikrinti atskleistų duomenų tikslumą ir patikimumą, teikiant patikros paslaugas.

CDP vandens ir anglies dioksido patikra – anglies dioksido kiekio atskleidimo patikra

Susisiekite su mumis! 

El. paštas: info.lt@bmcertification.com

Tel.: +370 37 262 581

Jeigu norite gauti kaininį pasiūlymą, užpildykite šią paraiškos formą:

Gauti kaininį pasiūlymą

Kodėl įmonėms reikia CDP patikros?

Tikrinimo procesas paprastai apima išmetamųjų teršalų duomenų ir tuos duomenis pagrindžiančius dokumentų peržiūrą bei pokalbius su pagrindiniais darbuotojais, atsakingais už duomenis. Patikros ataskaitoje pateikiama informacija apie išmetamųjų teršalų duomenų tikslumą ir išsamumą bei nurodomos tobulintinos sritys.

Organizacijos, pasirinkusios CDP patikrą, rodo, kad yra įsipareigojusios skaidriai ir atskaitingai vertinti savo poveikį aplinkai. Patikrinti duomenys suinteresuotosioms šalims, įskaitant investuotojus, klientus ir reguliavimo institucijas, paprastai yra patikimesni už nepatikrintus.

CDP patikra gali būti vertinga priemonė įmonėms, siekiančioms pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą, pademonstruoti savo tvarumo gebėjimus ir atitikti teisės aktų reikalavimus.

Kaip galite gauti CDP pažymą savo įmonei?

Norėdami gauti savo įmonės CDP pažymą, atlikite šiuos veiksmus:

  • Užsiregistruokite CDP svetainėje: Pirmasis žingsnis – užregistruoti savo įmonę CDP svetainėje https://www.cdp.net. Taip gausite prieigą prie CDP informacijos atskleidimo platformos, kurioje galėsite pateikti savo įmonės aplinkosaugos duomenis.
  • Užpildykite CDP klausimyną: Užsiregistravę CDP svetainėje, turėsite užpildyti CDP klausimyną. Anketoje prašoma pateikti informaciją apie jūsų įmonės išmetamą anglies dioksido kiekį, klimato riziką ir galimybes bei tvarumo iniciatyvas. Turėsite pateikti išsamius duomenis ir informaciją, kuriai pateikti gali prireikti įvairių jūsų įmonės padalinių indėlio. Be to, patikrinimas leis jums surinkti daugiau CDP balų.
  • Pateikite prašymą: Užpildę apklausą, galite pateikti prašymą CDP peržiūrai. Tuomet CDP peržiūrės jūsų duomenis ir suteiks jūsų įmonės aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimą.
  • Pasinaudokite CDP ataskaitų teikimu ir vertinimu balais: Gavę CDP ataskaitą ir įvertinimą, galite ja pasinaudoti, kad suinteresuotosioms šalims, įskaitant investuotojus, klientus ir reguliavimo institucijas, pristatytumėte savo įmonės aplinkosauginį veiksmingumą. Aprašą taip pat galite naudoti nustatydami sritis, kuriose jūsų įmonė gali pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą, ir parengti tvarumo strategiją.

Kodėl reikalingas CDP ir patikrinimas?

Pasak CDP (Anglies dioksido atskleidimo projekto), ataskaitos ir įvertinimo gavimas gali būti naudingas jūsų įmonei dėl kelių priežasčių:

  • Padidės jūsų įmonės skaidrumas ir patikimumas: Atskleisdami savo įmonės aplinkosauginius duomenis per CDP, parodote savo įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, susijusią su poveikiu aplinkai. Tai gali padidinti jūsų reputaciją ir patikimumą suinteresuotųjų šalių, įskaitant investuotojus, klientus ir reguliavimo institucijas, akyse.
  • Nustatysite rizikas ir galimybes: CDP tyrime prašoma pateikti informaciją apie klimato riziką ir galimybes, kuri gali padėti nustatyti galimą su klimato kaita susijusią riziką ir galimybes. Ši informacija gali būti panaudota jūsų verslo strategijoje ir padėti pasirengti besikeičiančiam klimatui.
  • Pagerinsite tvarumo rezultatus: CDP apklausoje taip pat prašoma pateikti informaciją apie jūsų įmonės tvarumo iniciatyvas; tai gali padėti nustatyti sritis, kuriose galite pagerinti savo tvarumo veiklos rezultatus. Tai gali padėti sutaupyti lėšų, padidinti našumą ir pagerinti reputaciją.
  • Galėsite naudotis lyginamosios analizės duomenimis: CDP teikia lyginamosios analizės duomenis, leidžiančius palyginti savo įmonės aplinkosauginę veiklą su analogiškų įmonių veikla. Tai gali padėti nustatyti sritis, kuriose esate geriausi, ir sritis, kuriose galite tobulėti, taip pat nustatyti tikslus ir uždavinius būsimam tobulėjimui.
  • Atitiksite teisės aktų reikalavimams: Vyriausybės vis dažniau taiko anglies dioksido išmetimo ir klimato kaitos taisykles. Atskleisdami savo įmonės aplinkosaugos duomenis per CDP, galite įrodyti, kad laikotės šių taisyklių, ir išvengti galimų nuobaudų, kurios gali būti taikomos ateityje.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Kontaktinis asmuo

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Kokybė, darbo sauga ir aplinka
Tiekimo grandinės sertifikavimas
Informacijos saugumas ir duomenų saugumas
Klimato sauga
Statybos produktų sertifikavimas
Miško tvarkymo sertifikatas
MEDIENOS REGLAMENTAI (ES ir JK)
Maisto saugos sertifikatas
Medinių namų statybinių komplektų sertifikavimas

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Ar norite uždaryti formą?
Duomenys nebus saugomi ar siunčiami.

Atsiųskite mums žinutę

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.