BM CertificationES medienos reglamentas (EUTR)
EUTR Europos Sąjungos medienos reglamentas

EUTR Europos Sąjungos medienos reglamentas

Didėjant medienos ir medienos gaminių paklausai, neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusi prekyba tapo problema, kuri daro poveikį aplinkai ir sukelia socialinių, politinių ir ekonominių padarinių. Neteisėta medienos ruoša taip pat kelia grėsmę šio sektoriaus operatoriams, kurie vykdo veiklą laikydamiesi teisės aktų.

Siekiant kovoti su neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusia tarptautine prekyba mediena, 2013 m. kovo 3 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 995/2010, arba Europos Sąjungos medienos reglamentas (EUTR), nustatantis įpareigojimus rinkos dalyviams, kurie pateikia į rinką medieną ir medienos gaminius.

EUTR Europos Sąjungos medienos reglamentas

Kas yra Europos Sąjungos medienos reglamentas EUTR?

EUTR yra Europos Sąjungos (ES) reglamentas, kurio tikslas yra uždaryti rinką nekontroliuojamam (neteisėtam) medienos ir medienos gaminių srautui užtikrinant, kad ES importuotų medieną, išaugintą pagal jos kilmės šalies įstatymus. Reglamentas taikomas tiek importuojamiems, tiek ES gaminamiems medienos gaminiams.

Reikalavimai taikomi tiems rinkos dalyviams ir prekybininkams, kurie dirba su rąstais, plaušiena ir medienos gaminiais, pavyzdžiui, fanera, popieriumi, baldais ir kt. Tai, kaip EUTR reikalavimai veikia jūsų verslą, priklauso nuo jūsų padėties tiekimo grandinėje ir nuo jūsų perkamo ar parduodamo produkto tipo. Reikalavimai taikomi tiek rinkos dalyviams (operatoriams), tiek prekybininkams.

Operatoriai pirmieji patiekia medieną ir medienos gaminius į ES rinką. Pagrindinė operatorių pareiga yra atlikti teisėtumo patikrinimus, sumažinant galimybę patiekti į rinką neteisėtai iškirstą medieną ar iš jos pagamintus gaminius. Norint vykdyti šį procesą, reikia įdiegti rizikos valdymo sistemą: Deramo patikrinimo sistemą (angl. Due Diligence System; DDS).

Prekybininkai perka ir parduoda medieną ar medienos gaminius, kurie jau patiekti į ES rinką. Prekybininkai privalo užtikrinti gaminių atsekamumą, išlaikydami informaciją apie tiekėjus bei klientus ir suteikdami prieigą prie šios informacijos.

Kaip atlikti EUTR atitikties patikrinimą?

Siekdama patvirtinti atitiktį EUTR reikalavimams, įmonė turi užtikrinti, kad būtų deramai ir tinkamai laikomasi ES medienos reglamento reikalavimų, įskaitant deramo patikrinimo sistemos įdiegimą ir stebėseną.

Akredituota sertifikavimo įstaiga „BM Certification“ gali patikrinti, ar jūsų įmonė laikosi ES medienos reglamento reikalavimų, ir suteikti šio reglamento laikymosi mokymus.

Ką ES medienos reglamentas įpareigoja?

Operatoriai pagal EUTR reglamentą privalo laikytis daugybės išsamių reikalavimų, įskaitant visų medienos ir medienos gaminių teisėtumo patikrinimo sistemos įdiegimą. DDS reikalauja įvertinti neteisėtos medienos ar medienos gaminių kilmės riziką, o pati sistema turi būti prižiūrima ir reguliariai vertinama pagal reglamento reikalavimus.

Nepriklausomas ES medienos reglamento laikymosi patikrinimas patvirtina ir užtikrina, kad jūsų įmonė įdiegė deramo patikrinimo sistemą ir reguliariai stebi jos taikymą. Sėkmingas patikrinimas patvirtina, kad jūsų veikla tvari, produktai teisėti ir konkurencingi.

Nusprendus atlikti jūsų įmonės EUTR atitikties patikrinimą:

  • bus išanalizuota informacija apie operatoriaus į rinką patiektą medieną ar medienos gaminius;
  • bus atliktas rizikos vertinimas, analizuojant ir vertinant neteisėtai paruoštos medienos ar medienos gaminių patiekimo į rinką galimybę;
  • bus pašalinta neteisėtos medienos ar medienos gaminių kilmės rizika;
  • bus užtikrintas gaminių ir jų žaliavų atsekamumas;
  • bus įdiegta deramo patikrinimo sistema (DDS) ir vykdoma reguliari stebėsena;
  • bus pateiktas nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimas dėl jūsų gaminių ir jų žaliavų teisėtumo ir atitikties ES medienos reglamentui.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Jei norite gauti komercinį pasiūlymą, užpildykite internetinę paraiškos formą.

N.B. Medienos ir medienos gaminių teisėtumo tikrinti nereikia, jei jiems buvo išduotas CITES leidimas (Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija) arba FLEGT licencija (Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena licencijavimo sistema). Laikoma, kad tokie gaminiai atitinka reglamento reikalavimus.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Tikrasis adresas

Kontaktinis asmuo

Ar įmonė jau yra atestuota, ar ji buvo atestuota?

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Ar jūsų įmonės veikla yra susijusi su paslaugos teikimu ar produkto pristatymu / paslauga kliento teritorijoje?

Kiek įmonė turi vietovių (teritorijų, adresų)?

Bendras įmonės darbuotojų skaičius

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Gaukite konsultaciją

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.