ETA Europos techninis vertinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011 nustato suderintas statybos produktų pardavimo Europos Sąjungoje sąlygas. Norint įvertinti statybos produktų eksploatacines savybes, turi būti naudojamos suderintos techninės specifikacijos. Suderintos techninės specifikacijos yra darnieji standartai ir Europos vertinimo dokumentai. CE ženklas yra privalomas visiems statybos produktams, kurie atitinka darniuosius standartus. Pateikdamas CE ženklą ant statybos produktų, gamintojas prisiima atsakomybę už šių produktų atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms savybėms.

Darnieji standartai neapima visų galimų statybos produktų. Naujų, novatoriškų ar sunkiai standartizuojamų statybos produktų gamintojai taip pat gali įgyti teisę žymėti savo produktus CE ženklu. Tokie gamintojai turi pasirinkti Europos techninio vertinimo (ETA) būdą. CE ženklas nėra privalomas statybos produktams, kuriems dar nėra sukurtas darnusis standartas.

ETA Europos techninis vertinimas

Kas yra Europos techninis vertinimas?

Europos techninis vertinimas (ETA) yra dokumentuotas statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas atsižvelgiant į jo pagrindines charakteristikas remiantis atitinkamu Europos vertinimo dokumentu. Europos vertinimo dokumente nustatomi vertinimo metodai.

Europos techninio vertinimo metu nustatomos ir įvertinamos ne tik pagrindinės statybos produkto eksploatacinės savybės, bet ir jo gamybos kontrolės sistema. Taip gamintojas galės prisiimti atsakomybę už deklaruojamas eksploatacines savybes ir būti tikras, kad jos galioja kiekvienai gamybos partijai.

Europos techninio vertinimo dokumente aprašomas statybos produktas, jo pagrindinės eksploatacinės savybės ir paskirtis. Šis dokumentas prilygsta darniajam standartui kaip pagrindas statybos produkto ženklinimui CE ženklu. Skirtingai nuo darniųjų standartų, ETA yra sukuriamas konkrečiam gamintojui konkrečioje vietoje ir jis taikomas tik tam gamintojui, kuriam vertinimas buvo sukurtas.

Kaip atlikti Europos techninį vertinimą?

Norėdama sėkmingai atlikti Europos techninį vertinimą ir gauti teisę ženklinti savo produktus CE ženklu, įmonė turi užtikrinti, kad  jos statybos produktai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr.  305/2011 ir atitinkamo Europos vertinimo dokumento (EAD) reikalavimus.

Europos techninį vertinimą gali atlikti tik notifikuotoji Techninio vertinimo įstaiga (angl. Technical assessment body, TAB), kuri yra Europos techninio vertinimo organizacijos (EOTA) narė.

Akredituota sertifikavimo įstaiga „BM Certification“ yra vienintelė techninio vertinimo institucija Latvijoje, galinti atlikti jūsų gaminių Europos techninį vertinimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Jei norite gauti komercinį pasiūlymą, užpildykite internetinę paraiškos formą.

Kodėl reikalingas Europos techninis vertinimas?

Europos techninis vertinimas garantuoja, kad techninio vertinimo įstaiga įvertino pagrindines produkto eksploatacines savybes ir jo gamybos kontrolės sistemą.

Pasirinkus Europos techninį vertinimą:

  • įvertinama įdiegta gamybos kontrolės procesų sistema;
  • sertifikuojamas gamybos procesas ir gaminio pagrindinės eksploatacinės savybės, taip pat suteikiama galimybė gauti gaminio našumo parametrus;
  • padidėja įmonės konkurencingumas rinkoje įgijus teisę naudoti ant produkto CE ženklą ir gavus leidimą netrukdomai platinti produktą Europos vidaus rinkoje;
  • suteikiama teisė parengti Eksploatacinių savybių deklaraciją (angl. Declaration of performance, DoP);
  • patvirtinama, kad įmonės produktai atitinka Europos Sąjungos teisės aktus ir atitinkamus EAD reikalavimus;
  • pateikiama patikima akredituotos trečiosios šalies dokumentacija apie pagrindines statybos produkto eksploatacines savybes, palyginamas visoje Europoje.

N.B. ETA atliekamas tik gamintojo prašymu. Svarbu žinoti, kad ETA naudojimas nėra pasirinkimo galimybė, jei gamintojas patiekia į rinką statybos produktą, kuriam buvo gautas ETA. Tokiu atveju turi būti parengta Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) ir prie produkto pritvirtintas CE ženklas.

Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Adresas

Tikrasis adresas

Kontaktinis asmuo

Ar įmonė jau yra atestuota, ar ji buvo atestuota?

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Ar jūsų įmonės veikla yra susijusi su paslaugos teikimu ar produkto pristatymu / paslauga kliento teritorijoje?

Kiek įmonė turi vietovių (teritorijų, adresų)?

Bendras įmonės darbuotojų skaičius

Papildomas komentaras

Dėkoju! Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.

Gaukite konsultaciją

Atsiųskite mums žinutę

Gavome jūsų paraišką!
Netrukus su jumis susisieksime.