BM CertificationKokybė, darbo sauga ir aplinka
Kokybės vadybos sistema ISO 9001

Kokybės vadybos sistema ISO 9001

Kad organizacijos galėtų sėkmingai konkuruoti rinkoje su savo produktais ar paslaugomis, jų vadovybė turi nuolat tobulinti procesus, kad užtikrintų gerą kokybę. Nuolatinis procesų gerinimas ir tobulinimas yra pagrindinis kokybės vadybos sistemos principas. Dažnai įmonės, sertifikuotos pagal ISO 9001:2015 standartą, renkasi būtent tuos bendradarbiavimo partnerius, kurie taip pat turi šį sertifikatą.

Nors įmonė gali ir pati susikurti kokybės vadybos sistemą, dauguma įmonių ar organizacijų renkasi įsidiegti visame pasaulyje žinomą ir standartizuotą kokybės valdymo sistemą. Jos įdiegimą patvirtina atitinkamas sertifikatas, o ši sistema užtikrina puikų darbo efektyvumą ir didesnį akcininkų pelną.

Kokybės vadybos sistema ISO 9001

Kas yra ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 yra tarptautinis kokybės vadybos sistemos standartas, sukurtas naudojant ISO aukščiausio lygio struktūrą (HLS). Ji taikoma visiems naujiesiems ISO standartams ir užtikrina geriausią ISO 9001 standarto suderinamumą su kitais standartais, taip palengvinamas valdymo sistemos diegimas ir integravimas bei suteikiama didesnė vertė vartotojams.

ISO 9001:2015 yra tarptautinis standartas, kurį galima taikyti didelėse ir mažose įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose ir nevyriausybinėse organizacijose, bet kurioje pramonės šakoje. Ji nenustato konkrečių kokybės reikalavimų, todėl gali būti naudojama kuriant bet kokius kokybės valdymo procesus įmonėje. Šis standartas laikomas pagrindiniu standartu, į kurį įeina ir kiti standartai, pavyzdžiui, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 arba ISO 22000 ir kiti, jei yra.

Standartas ISO 9001 yra pagrįstas septyniais kokybės valdymo principais. Jie sudaro struktūrizuotą ir tuo pat metu lanksčią sistemą, užtikrinančią, kad vadovybė ir darbuotojai bus patenkinti įmonės procesais, o klientai gaus atitinkamą produktą ar paslaugą.

ISO 9001 sertifikatas užtikrina pirkimo kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi tais atvejais, kai konkurso dalyvių atrankos kriterijus yra kokybės vadybos sistemos turėjimas.

Kaip gauti ISO 9001 sertifikatą?

Norėdama gauti sertifikatą, įmonė turi įsidiegti efektyvią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standarto reikalavimus. Kaip akredituota sertifikavimo įstaiga, mes galime surengti mokymus apie ISO 9001 standarto reikalavimus, atlikti išankstinį auditą ir suteikti sertifikavimo paslaugas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Jei norite gauti komercinį pasiūlymą, užpildykite internetinę paraiškos formą.

Mums bus garbė teikti sertifikavimo paslaugas jūsų įmonei!

Kodėl verta gauti ISO 9001 standarto sertifikatą?

Sertifikuodami ir turėdami ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkančią vadybos sistemą, jūs rodote įsipareigojimą pasiekti geriausią įmanomą kokybę. Suinteresuotosios šalys, tokios kaip klientai, investuotojai, visuomenė, yra užtikrintos, kad jūsų įmonės kokybės valdymo sistema veikia efektyviai, išlaidos mažinamos, o kokybė einant laikui neprarandama.

Pasirinkus ISO 9001 sertifikavimą:

  • didinamas klientų pasitenkinimas nuolat užtikrinant aukščiausios kokybės paslaugų teikimą;
  • gerokai padidėja įmonės konkurencingumas;
  • įgyjamas klientų ir bendradarbiavimo partnerių pasitikėjimas;
  • patobulinamas valdymas ir kiti įmonės procesai (komunikacija, planavimas ir kt.);
  • pagerėja bendradarbiavimas su tiekėjais ir subrangovais;
  • sutaupoma išteklių šalinant klaidas ir išvengiant nereikalingų veiksmų nuo prekių ar paslaugų sukūrimo iki pristatymo;
  • sumažėja galimų problemų, nes jos identifikuojamos iki joms atsirandant;
  • gautas sertifikatas yra tarptautiniu mastu pripažįstamas kokybės liudijimas, kuris gali padėti kaip rinkodaros priemonė.
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Registruota buveinė

Tikrasis adresas

Kontaktinis asmuo

Ar įmonė jau yra atestuota, ar ji buvo atestuota?

Pagal kokį standartą norite sertifikuoti įmonę?

Aprašykite, ką įmonė veikia ir kokius procesus ir (arba) produktus / paslaugas norite patvirtinti.

Ar jūsų įmonės veikla yra susijusi su paslaugos teikimu ar produkto pristatymu / paslauga kliento teritorijoje?

Kiek įmonė turi vietovių (teritorijų, adresų)?

Bendras įmonės darbuotojų skaičius

Papildomas komentaras

Paldies! Mēs saņēmām jūsu pieteikumu!
Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.

Gaukite konsultaciją

Atsiųskite mums žinutę

Kontaktu lapas paldies! Mēs saņēmām jūsu pieteikumu!
Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.